A+ A A-

TriaCon Bouwt uit!

 

 

Vacature? Laat u ondersteunen door TriaCon

Naast dat TriaCon gespecialiseerd is bouwmanagement, advies en onderhoudsconsultancy kunnen wij u nu ook ondersteunen met het leveren van interim personeel.   

Wellicht kampt u op dit moment met een piek in uw werkzaamheden, heeft u langdurige zieke medewerkers of ligt er een vraagstuk binnen uw onderneming maar heeft u de kennis en kunde niet in huis? Dan kan TriaCon zeker iets voor u betekenen. Wij beschikken over betrokken, geschoold en deskundig personeel die op diverse functies ingezet kunnen worden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een bouwkundig toezichthouder, mutatieopzichter of projectleider.

Op dit moment is onze collega Bart Albers werkzaam als bouwkundig opzichter/werkvoorbereider bij woningstichting Openbaar Belang in Zwolle. Bart is vier dagen in de week gedetacheerd bij Openbaar Belang , waarbij hij  bewoners met  niet standaard reparatieverzoeken bezoekt en kijkt of hij passende oplossingen kan bieden voor het probleem. Verder is hij bezig met de werkvoorbereiding en uitvoering van planmatig onderhoudswerkzaamheden. 

Waarom deze keuze vanuit Openbaar Belang: ‘Vanuit het verleden hadden we al goede ervaringen met TriaCon. Toen we zoekende waren naar een tijdelijke oplossing voor de functie opzichter/werkvoorbereider, was het voor ons een logische keuze om we deze vraag bij TriaCon neer te leggen. Bart is voor ons de juiste persoon, omdat hij ruime bouwkundige ervaring heeft en al enkele jaren ervaring had bij een collega corporatie.' 

Bent u ook benieuwd  wat TriaCon op het gebied van personeel voor uw bedrijf kan betekenen? Neemt u dan gerust  contact op met Marit Weijers. Zij is te bereiken op nummer (033)246 13 30 of per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

NIEUW NEN 2767-1

 NEN 2767 is de norm voor conditiemeting. Conform de norm NEN 2767 is conditiemeting het instrument  voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw– en installatiedelen van gebouwen  en/of infrastructuur.

 De Nederlandse Normalisatie-instituut heeft een nieuwe versie uitgebracht van de NEN 2767 deel 1.Vóór  de nieuwe release waren de normen voor de gebouwen en infrastructuur gescheiden. 

 Doordat er methodische verschillen zijn ontstaan heeft de NEN deze beide normen NEN 2767-1 en 2767-  4-1 samengevoegd tot één integrale norm: Conditiemeting gebouwde omgeving deel 1.

 Deze norm heeft als functie het objectief bepalen en eenduidig vastleggen van de technische staat van  bouwdelen en infrastructuur.

Een belangrijk (vast) onderdeel hierbij is deel 2 van de NEN. Hierin is een gebrekenlijst opgenomen met een overzicht van mogelijke gebreken aan een bouwdeel met hierbij de bijhorende ernst van het gebreken en indien van toepassing ook de intensiteit. Bij deze publicatie van de nieuwe geïntegreerde NEN 2767-1 bestaat NEN 2767-2 nog uit een web applicatie (Nieuwe release NEN 2767-4-2 en NPR 4768, versienummer 1.5 – december 2016) voor de decompositie en gebrekenlijst van de infrastructuur en een overzicht met gebrekenlijst van de bouw- en installatiedelen. In de web applicatie is een database met een dataset opgenomen voor de decompositie en gebrekenlijsten. De web applicatie is voor infrastructurele werken volledig van toepassing.

De ontwikkeling van de database is nog niet geheel afgerond. De aan vastgoed gerelateerde gebreken zijn nog niet op het gewenste detailniveau uitgewerkt. De gebrekenlijsten, zoals opgenomen in NEN 2767-2 d.d. juni 2008, dient nog te worden toegepast voor gebouwen totdat de volledige web applicatie ook voor gebouwen beschikbaar is. Om de eenduidigheid van inspecties te vergroten is er de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 4768’ ingericht. Hierin zijn voorbeelden en foto’s van beheerobjecten, elementen, bouwdelen en intensiteiten van gebreken opgenomen. Deze webapplicatie zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Deel 1 en deel 2/4-2 moeten in combinatie worden gebruikt voor het bepalen van de conditiescore (NEN 2767-1 uitgave januari 2017).

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Broer op telefoonnummer: 033-2461330 of mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

EPC wordt BENG

  Per 1 januari 2021 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen (Bijna Energie  Neutraal  Gebouw). Deze eisen zullen de komende jaren hun precieze vorm krijgen.

  Al vanaf 1995 wordt de energieprestatie uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC).  Hoe lager de          EPC, hoe beter de energieprestatie. De EPC is een getal zonder dimensie (geen  aanduiding met          bijvoorbeeld kWh of joule). Dit getal wordt bepaald aan de hand van het  primaire energiegebruik van een    gebouw en een aantal correctiefactoren, zoals  gebouweigenschappen, installaties en gebruikersgedrag.

 BENG stelt eisen aan energiebesparing, aangevuld met hernieuwbare energie om het primair  fossiel  energiegebruik verder terug te dringen. Er wordt dus gekeken en gerekend met de  volgende indicatoren:

       Energiebehoefte: De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te  koelen, uitgedrukt  in kWh per m2 per jaar. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen  woningbouw en utiliteitsbouw. Deze  indicator gaat over het beperken van de energievraag en  het tegelijkertijd behouden van een comfortabel  binnenklimaat in een gebouw.

 Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

        Primair fossiel energiegebruik: De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh  per m2 per  jaar  die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de  gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair  energiegebruik. Duurzaam  opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mogen  afgetrokken worden van het primair fossiel energiegebruik;

       Aandeel hernieuwbare energie: Het percentage hernieuwbare energie van het totale  energiegebruik. Eerst wordt de absolute hoeveelheid bepaald. Die omvat de opbrengst uit  zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld warmtepompen en biomassaketels, minus het  energiegebruik daarvan. 

Contact:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Broer op telefoonnummer: 033-2461330 of mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aedes-handreiking voor aanpak van vocht en schimmel

De oorzaak van vochthinder is complex. Soms werken woningcorporaties aan een oplossing terwijl de oorzaak nog niet achterhaald is. Om corporaties te helpen bij een adequate aanpak, ontwikkelde Aedes de handreiking 'Aanpak van vochtproblemen in woningen'.

Die bestaat uit twee onderdelen:

Een stappenplan vanaf melding tot en met controle achteraf, die corporaties kunnen doorlopen;

Een checklist met preventieve maatregelen die corporaties kunnen nemen om vochtschade te beperken

Het stappenplan behandelt de meest voorkomende gevallen van vochthinder. Het is niet bedoeld als oplossing voor alle vochtmeldingen, daarvoor is de aanpak van een vochtprobleem  soms te complex. Het advies luidt om in zo’n geval vooral een externe deskundige in te schakelen en dat zeker te doen als een huurcommissie of juridische bijstand in beeld is.

 Maar hoe pas je nu deze handreiking toe in de praktijk?

Als vastgoedeigenaar wilt je tijdig ingrijpen voordat door bovenmatige vocht schade is aangericht. Daarnaast wil je goede voorlichting aan bewoners over ventilatie en stookmogelijkheden geven, mogelijke oorzaken herkennen, maar ook weten hoe je met het stappenplan van Aedes om gaat om passende maatregelen te nemen.

Dit alles kunt u leren tijdens de cursus Vocht & Schimmel van brancheopleider Kjenning.

Daarnaast zal er tijdens de cursus 'Vocht– en Schimmel' de trainer de belangrijkste soorten oorzaken op een rij zetten. Ook worden de gevolgen besproken en mogelijke oplossingen aangedragen. Hierdoor bent u in staat om uw klant te adviseren hoe vocht– en schimmelproblemen voorkomen kunnen worden. 

Kortom geef u snel op voor de cursus Vocht & Schimmel!

Voor meer informatie en beschikbaarheid van de cursussen kunt u contact opnemen met Kjenning op het nummer 0320-237488 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u al een vocht en schimmel probleem in uw woning? Of wenst u dat een bouwkundig inspecteur uw woningen komt inspecteren op mogelijke vocht en schimmelproblemen? Dan staat TriaCon voor uw klaar om deze vraagstukken met u te bespreken en samen met u hiervoor een gedegen plan voor te maken.

Onze vocht-, en schimmel expert Bert Bruinsma staat u graag te woord. U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06-47165579 of via de mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Praktijkdag Gezond en Veilig Wonen 2020, donderdag 29 juni 2017

 Gezond wonen en werken, dat wil toch iedereen? Toch is het niet vanzelfsprekend. De bouw- en  vastgoedsector staat voor de uitdaging om een veilige en gezonde omgeving voor iedereen  mogelijk te maken.

 Hoe gaan we om met vergrijzing en langer thuis wonen, waar moeten we op letten om het digitaal  veilig te houden als onze gebouwen onderdeel worden van het ‘internet of things’, hoe zorgen we  de veiligheid van onze professionals en bewoners, hoe gezond is het in onze woningen eigenlijk?  Kortom een middag vol praktische handvatten voor uw projecten en vastgoedportefeuille.

 Aanmelden

 U kunt zich tot uiterlijk 20 juni online inschrijven voor de praktijkdag.

 Wij vragen u om een vergoeding van € 195,- per persoon voor deelname aan deze praktijkdag!

 Geïnteresseerd? Meld u zich dan snel aan.

 We zien u graag donderdag 29 juni 2017 in het CineMec in Ede op de praktijkdag Gezond en  veilig wonen 2020

 Voor vragen mailt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of belt u 033-2461330

 Download voor het programma, hier de gehele flyer

 

Asbestacademie is geopend!


aanmeldbutton

 TriaCon en Kjenning hebben dit jaar samen de Asbestacademie opgericht. De Asbestacademie biedt  vastgoedbeheerders de mogelijkheid specifieker en breder op te leiden. 

 Op het  gebied van wet–, en regelgeving verandert er heel wat dit jaar. De grenswaarden voor amfibolen worden  verlaagd, inventarisaties moeten doelgerichter worden en het verbod op asbesthoudende daken komt steeds  dichterbij. Kortom allemaal veranderingen die consequenties hebben voor vastgoedeigenaren.

  Per januari 2017 is de grenswaarde voor amfibolen (staafvormige asbestvezels) al van 10.000 naar 2.000        vezels/m³ gegaan. Voor veel woningcorporaties betekende dit dat saneren mogelijk duurder wordt.

  Gelijktijdig wordt de risicoklasse-indeling vereenvoudigd. Er zal nog sprake zijn van 2 risicoklassen: 

 

Klasse 1   omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt. 

Klasse 2   zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt.

Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel is er een klasse 2A die geldt voor amfibool asbest. Daarin worden speciale eisen gesteld aan de eindmeting. Daarnaast zal het onderscheid tussen inventarisatie type A en B komen te vervallen, vanaf heden zullen corporaties  doelgerichter moeten gaan inventariseren. 

Ook is per ingang van maart 2017 het Landelijk Asbestvolgysteem (LAVS) verplicht geworden, dit eerst voor de gecertificeerde branche. Het LAVS is de centrale database met alle gegevens over asbestinventarisatie en saneringen. Deze verplichting zal consequenties hebben voor woningcorporaties. De asbestmarkt is dus volop in beweging! Om u en uw organisatie inzicht te geven in deze veranderingen hebben TriaCon en Kjenning gezamenlijk de Asbestacademie opgericht. 

Specifiek toegevoegd aan de academie is de cursus:

Update Asbest beleid, wetgeving en LAVS Deze cursus omvat alle nieuwe ontwikkelingen welke zijn ingegaan per 01-01-2017.

Binnen deze academie kunt u de volgende cursussen volgen:

·         Asbestherkenning
·         Update Asbest beleid en wetgeving en LAVS
·         Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) - Introductie
·         Toezicht bij asbestverwijdering in de praktijk
·         Wet– en regelgeving, beleid, proces en inkoop bij asbest
·         Werkvoorbereiding bij asbestverwijdering
·         Asbestdeskundige SC570 

Voor meer informatie en beschikbaarheid van de cursussen kunt u contact opnemen met Kjenning op het telefoonnummer 0320-237488 of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u graag meer informatie over het inventariseren en saneren van uw woningen met betrekking tot asbest, dat kunt u met onze asbest specialist Arjon Winters of Annegreeth Nijhof contact opnemen op het nummer  06-47165578/ 06-81081534 of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadre Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8b
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Nijkerk:
Bezembinder 12 C
3861 SL Nijkerk

Tel: 038 3338070/ 033 2461330