A+ A A-

Arbo en veiligheid

Als het gaat om beleid en uitvoering op het terrein van arbo en veiligheid weet menige woningcorporatie of vastgoedbeheerder TriaCon te vinden. U huurt ons in als onafhankelijk adviseur. Wij stellen een risico-inventarisatie op, maar ook de uitvoeringsbegeleiding en nazorg nemen wij voor onze rekening. Hieronder vallen tevens de periodieke keuringen en controles voor gecertificeerde systemen.

Naast advisering en het maken van beleid verzorgt TriaCon de uitvoeringsbegeleiding en het verstrekken van informatie en instructies voor gebruikers en gebouweigenaren.

Rapportages worden opgesteld aan de hand van:

  • Huidige wet- en regelgeving van het gebouw;
  • Juridische aansprakelijkheden voor de gebouweigenaar, maar ook voor aannemers, werkgevers en werknemers;
  • Mogelijke frequentieblootstelling aan risico's;
  • Eventuele gevolgen van een mogelijk ongeval;
  • Aanbevelingen voor een renderend plan van aanpak;
  • Een overzichtelijke (werk)tekening met toelichting.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330