Home Beheer en onderhoud Belendingenrapportage voor- en achteraf

Belendingenrapportage voor- en achteraf

Bouwen in een bebouwde omgeving brengt risico’s met zich mee, aangezien er tijdens de bouw schade aan de bestaande gebouwen kan ontstaan. Om discussies achteraf te voorkomen, legt TriaCon op basis van een gedetailleerde bouwkundige inspectie de staat van een gebouw voorafgaand aan de werkzaamheden vast in een belendingenrapportage, een zo geheten nulmeting. Afhankelijk van de situatie kan zowel de binnen-, als buitenzijde van het bouwwerk worden opgenomen. Desgewenst kunnen onze inspecteurs ook na afloop van de werkzaamheden een vergelijkbaar rapport opmaken waarbij nieuw ontstane schades vastgelegd worden. De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld liggen aan bouwwerkzaamheden in de omgeving. U staat hiermee in hiermee in elk geval juridisch een stuk sterker.