A+ A A-

Belendingen rapportage

Bouwen in een (bebouwde) omgeving brengt risico’s met zich mee. Tijdens het bouwen kan er bijvoorbeeld door trillingen van heiwerkzaamheden schade aan de grond ontstaan. Ook kan het verlagen van de grondwaterstand de zetting van de grond veranderen. En wat te denken van trillingen door zwaar vervoer, bodemsanering, dijkverzwaring en sloopwerkzaamheden. Het kan allemaal voor problemen zorgen.

Wanneer er sprake is van schade die voortvloeit uit bepaalde (bouw)activiteiten, kan iemand besluiten een schadeclaim in te dienen. Om schadeclaims en discussies achteraf te voorkomen, is het belangrijk om te weten hoe de staat van het pand is voordat u met de werkzaamheden wil gaan beginnen. Dit leggen wij vast in een "rapport belendingen". 

Wij raden u aan om voor het begin van de werkzaamheden een gedetailleerde bouwkundige inspectie uit te laten voeren en een "rapport belendingen" op te stellen van alle panden die een risico lopen op schade. Wanneer er al schade is kan er door scheurwijdtemetingen worden bepaald of de schade verergert of stabiel blijft. Zo houden wij voor u altijd een vinger aan de pols. 

 

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330