De bouwkosten stijgen wat kunnen wij in met name de bouwsector verwachten?

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Terugkijkend naar de periode 2019 tot 2022 kun je vaststellen dat de bouwsector boven gemiddeld te maken heeft met prijsstijgingen. 

De afgelopen twintig jaar bedroeg de gemiddelde, structurele indexatie van bouwkosten tussen de 2 en 3% per jaar. In 2021 kreeg de bouwsector te maken met een meer dan een gemiddelde stijging. Door veranderde de situatie in de wereld zijn de bouwkosten gestegen en stijgen de kosten voor bouwmaterialen op alle fronten en op sommige onderdelen exponentieel.
Vanwege schaarste en daarmee gepaard gaande onzekerheden worden risico’s niet meer afgedekt en is de leverzekerheid niet gegarandeerd.

Verschillende bronnen benaderen de bouwkostenstijging niet met vergelijkbare brondata. Hierdoor ontstaan er grote verschillen in percentages.

Op basis van een kort marktonderzoek zien we verschillen in bijvoorbeeld cijfers van het CBS, BDB, Bouwend Nederland, Bouwkostencompas en financiële instellingen zoals de Rabobank en ABN, maar er zijn er nog veel meer en hebben allen hun eigen waarheid. Om een beeld te geven van de stijgende kosten hebben we als voorbeeld de prijsindexatie (01-10-2019 tot en met 01-10-2011) van het CBS hieronder weergegeven.

In vergelijking met andere indices zien wij in algemene in Nederland een range tussen de 11% en 18%. Onze indicatie is op dit moment dat de bouwkostenstijging rond de 12% bedraagt verwachte bouwkostenstijging van Bouwend Nederland in 2022.

Op projectniveau bij verschillende aannemende partijen kan de stijging ook nog een verschil uitmaken. Dit heeft te maken met de individuele omstandigheden van de uitvoerende partijen en project specifieke uitgangspunten. Dit geeft een beeld van een prijsindexatie tussen de 7% en 9,5%.   

Huidige marktomstandigheden

Op dit moment worden risico’s niet of niet geheel afgedekt vanwege de onzekerheid in de bouwketen. Er zal rekening moeten worden gehouden met verhoging van het percentage risico en zijn de CAO loonindexaties voor 2023 ook nog niet voorzien. Wanneer de situatie in Europa verbeterd is het ook niet ondenkbaar dat er een prijsdaling in grondstoffen plaats zal vinden.    

(07-12-2022, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)