Home Bouw en Vastgoed Bouwkosten-management

Bouwkosten-
management

Achter elk plan hangt een financieel plaatje. Het vergt inzicht, ervaring en inlevingsvermogen om plannen en kosten direct op elkaar af te stemmen. Dit begint al bij het initiatief. Wat mag u verwachten en tegen welke kosten? In een bouwproject kunt u gemakkelijk uw grip op de kosten verliezen. Hierbij speelt soms het ambitieniveau een rol of worden er verkeerde keuzes gemaakt. Verantwoorde keuzes kunnen pas gemaakt worden als er zicht is op de kosten. Vaak wordt de oplossing gezocht om te schrappen in de begroting en in te leveren op kwaliteit. Met deskundig bouwkostenmanagement en -advies krijgt u helder inzicht in uw bouwkosten én de regie hierover.

Bouwkostenmanagement: grip op uw budget

TriaCon geeft u financieel houvast, ondersteunt u bij prijsonderhandelingen en bewaakt uw budget van initiatief tot en met de oplevering en de exploitatie. Wij zijn strikt onafhankelijk en daarom dé vertrouwenspersoon voor u bij het beheersen van uw bouwkosten.

Wij vertalen uw ambities in betrouwbare ramingen, verdeeld over herkenbare elementen. U krijgt een begrijpelijk overzicht. Zo kunt u de juiste keuzes maken binnen gestelde budgetten. Onze bouwkostendeskundigen sturen de uitwerking van uw plannen binnen de budgettaire kaders en houden de kans op onnodige kosten zo klein mogelijk. Door nauw samen te werken met de opdrachtgever en het ontwerpteam benutten we alle ontwerpkansen voor de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Er zijn verschillende fasen waarin de kosten kunnen worden bijgestuurd, deze worden verfijnder naar mate de planvorming in het definitievere stadium komt. Hierbij valt te denken aan:

  • de budgetraming bij een initiatieffase
  • een bouwkostenbegroting bij een voorlopig ontwerp (VO) of definitief ontwerp (DO)
  • een directiebegroting of aannemersbegroting voor het vergelijk van aanbiedingen uit de markt

 

Zo bent u verzekerd van maximale grip en invloed op kosten én kwaliteit.