A+ A A-

Bouwkostenmanagement

Het bouwkostenmanagement bewaakt de investeringskosten en de kwaliteit van een bouwproject. Investeringskosten worden hierbij afgewogen tegen de exploitatiekosten en de levensduur van een gebouw. Dit kan door middel van:

  • Bouwkostenraming of begroting;
  • Bouwkostencalculatie;
  • Directiebegroting;
  • Eenhedencalculatie;
  • Aannemersbegroting.


TriaCon analyseert het project, geeft inzicht in de financiële consequenties en risico’s, en verstrekt advies. Een deskundig advies, afgestemd op uw specifieke situatie, vormt immers de basis voor het nemen van goede beslissingen. In onze visie is een onafhankelijk advies een goed advies. Alleen zó kunnen wij optimaal aan uw wensen voldoen.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330