A+ A A-

Bouwplantoetsing

Ontwerp en ontwikkeling 
Nieuwbouw- en renovatiewensen werken wij uit tot functionele bouwplannen. Afhankelijk van het programma van eisen ontwerpen wij voor nieuwbouw-, renovatie- of restauratieprojecten. Wij verzorgen het gehele traject van locatieonderzoek, haalbaarheidsstudies, kostenramingen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwkundig bestek, installatiebestek, nota van inlichtingen, aanbesteding/prijsaanvragen, onderhandelingen, projectmanagement, directievoering en toezicht, tot en met de oplevering.

Onafhankelijk advies 
Ook als het ontwerp al gereed is geven wij graag een onafhankelijk advies op het gebied van regelgeving met betrekking tot bouwbesluit, brandveiligheidseisen, vluchtwegen, Politiekeurmerk Veilig Wonen, daglichttoetredingen, arbo en veiligheid.

Gebruikersvergunning
TriaCon verzorgt tekeningen voor het vluchtplan en/of de gebruikersvergunning van kantoren en bedrijven. Een goede communicatie en coördinatie van onze medewerkers met gemeente en brandweer is essentieel voor het aanvragen van de gebruikersvergunning.

Bouwaanvraag
TriaCon verzorgt bouwaanvragen. Wij treden in contact met de verschillende afdelingen van de betrokken gemeente en onderhouden nauwe contacten met hen.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330