A+ A A-

Bouwmanagement

Elk project wordt aangepakt volgens de methodiek van planmatig werken: faseren, beheersen en beslissen. Wij toetsen de uitgangspunten van uw project op kosten, tijd en kwaliteit. De hierbij te maken keuzes worden op een helder onderbouwde wijze aan u voorgelegd. Vervolgens stellen wij indien nodig nieuwe kaders en doelen vast. 

Bouwmanagement heeft alles te maken met het beheersen van risico's. Het is onze expertise om een bouwproject aan te sturen door risico’s in kaart te brengen en daar adequaat mee om te gaan. Resultaat van onze dienstverlening is een project dat voldoet aan de door u gestelde eisen en voorwaarden op het gebied van kwaliteit en kosten. En uiteraard binnen de afgesproken tijd. 

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330