A+ A A-

Onderhoudsconsultancy

Inspecties en opnames
Zonder informatie is een project niet te sturen. De juiste informatie dient op het juiste moment beschikbaar te zijn. Hiervoor voert TriaCon inspecties en opnames uit. Technische inspecties en opnames maken deel uit van een informatieplan, dat vervolgens weer onderdeel is van een beslisdocument of plan van aanpak. Inspecties kunnen voor diverse doeleinden worden uitgevoerd. Wij verzorgen zowel kleine als grootschalige inspecties en opnames. 

Inventarisaties
Wanneer er veel data moeten worden opgenomen, vindt er een inventarisatie plaats. Het verzamelen en verwerken van gegevens kan voor diverse doeleinden worden toegepast. Bijvoorbeeld wanneer er een gedetailleerde meerjarenplanning vereist is of, in een nog groter verband, wanneer geografisch gegevens nodig zijn. In alle gevallen moeten de data worden getoetst aan de vooraf vastgestelde eisen.

Conditiemetingen
Hiermee wordt bedoeld: “de conditie in relatie tot de functie”. Conditiemeting is een instrument voor het objectief en uniform meten en managen van de kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Dit instrument maakt de onderhoudstoestand inzichtelijk en overdraagbaar omdat het een vastgestelde procedure is. 

TriaCon werkt met de meest voorkomende metingsmethodieken. Deze methoden zijn meestal een afgeleide van de methode die door de Rijksdienst is ontwikkeld. De verkregen data geven inzicht in de staat van een onderdeel, bouwdeel, complex of bezit. Hiermee kan worden gestuurd in begrotingen en planningen.

Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud is de verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met de exploitatie van bestaand vastgoed. Binnen deze terminologie vallen tal van activiteiten die door TriaCon worden uitgevoerd. Onderhoudsadviezen, haalbaarheidsstudies, renovatieplannen, en uitvoeringsbegeleiding maken hier deel van uit. Maar ook de energieprestaties van het bestaande vastgoed en het verbeteren ervan van hieronder.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330