A+ A A-

Directievoering en toezicht

Ondanks een goede voorbereiding kan er tijdens de uitvoering altijd iets misgaan. Dit komt vaak doordat meerdere partijen aanschuiven met verschillende belangen in bijvoorbeeld tijd, geld en organisatie.
Ook hier geldt: een goede voorbereiding voorkomt onnodige faalkosten.

De praktijk wijst uit dat het beter is om een onafhankelijke, zakelijk denkende en handelende partij in te schakelen als leider van een bouwproces, dan de partij die vanaf het voortraject het project heeft vormgegeven. TriaCon is gespecialiseerd in het leiden en het toetsten van de kwaliteit van het project in uitvoering. Wij grijpen direct in als er onvolkomenheden dreigen te ontstaan.

Daarnaast stijgt de vraag naar een strakkere kwaliteitsbewaking gedurende het bouwproces. Oorzaak is de resultaatsverplichting die steeds meer bij de uitvoerende partijen komt te liggen. Een regelmatige toetsing op uitgangspunten biedt hierin uitkomst. 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de opdracht tot directievoering worden de aanbestedingsstukken beoordeeld. Afhankelijk van de vraag en de fase waarin TriaCon wordt ingeschakeld, kan er ondersteuning worden gegeven. Onnodige discussies tijdens de uitvoering over meerwerk kunnen worden voorkomen door stukken op inhoud en compleetheid te controleren. TriaCon heeft hiervoor ervaren bouwkundige opzichters en toezichthouders in dienst. En dat scheelt.

 

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330