Home Energie en Duurzaamheid EPV Energie Prestatie Vergoeding woning

EPV Energie Prestatie Vergoeding woning

Wanneer een huurwoning hoogwaardig wordt verduurzaamd en wordt aangesloten op een warmtenet, energiezuinig wordt gemaakt en de woning zelf veel energie opwekt dan mag de verhuurder aan de huurder een vergoeding voorstellen voor de kosten die hij hiervoor gemaakt heeft. Dit is de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Het gaat hierbij om nieuwe of gerenoveerde zeer energiezuinige woningen met eigen duurzame energie opwekking. Om een vergoeding te kunnen vragen gelden hier wel minimum eisen. Daarnaast gelden er eisen aan de installaties, zoals bemeteren en registratie van verbruik en opgewekte energie. Ook de vergoeding is gemaximeerd en wordt per huishouden vooraf bepaald.