Ook kerken zijn bij TriaCon aan het goede adres als het gaat over advies over energiebesparingen. Vrijwel iedere kerkgemeenschap die gebruik maakt van veelal grote gebouwen voor hun bijeenkomsten, staat op dit moment voor een groot dilemma nu de energieprijzen zo hoog zijn. Nederland telt ongeveer 5000 kerkgebouwen die als zodanig in gebruik zijn, waarvan ongeveer 50% aangemerkt is als monumentaal. Daarbij is er ook nog een groot aantal nevengebouwen die bij de kerk horen zoals een zalencentrum en pastorie. De impact van de energiecrisis voor gebouwen op technisch niveau maar zeker ook maatschappelijk kan zeer groot zijn. Wat als de kosten niet meer op te brengen zijn? Het gebouw niet of te weinig verwarmen brengt ook risico’s’ met zich mee. In dit artikel leest u meer over de wet- en regelgeving en krijgt u praktische tips. 

Gevolgen van verminderd gebruik voor kerkgebouwen

Wat zijn de risico’s als een gebouw minder of helemaal niet meer wordt verwarmd of gebruikt? Gebouwen die minder worden verwarmd of waar de verwarming helemaal wordt teruggedraaid krijgen te maken met andere bouwfysische invloeden. Veel heeft te maken met het klimaat in het gebouw en bijkomende negatieve effecten zoals condensatie, gebrekkige ventilatie en daarmee kans op aantasting van allerlei onderdelen in het gebouw. Hierdoor treedt er degradatie of verval op van bijvoorbeeld houten of steenachtige onderdelen. Te denken valt hierbij aan schimmelvorming, houtrot, zwam, etc. de kans op een ongezond binnenklimaat neemt dan toe. Wat is dan wel wijsheid? Om inzicht te krijgen in te nemen maatregelen, kosten, besparing en wat wet- en regelgeving zijn, zetten we alles eens op een rij.

Wet- en regelgeving bij kerkgebouwen

Labelplicht voor kerkgebouwen
Is een kerk (bijeenkomstfunctie binnen bouwbesluit) labelplichtig? Ja. Bij nieuwbouw moet de kerk en nevengebouwen voldoen aan de BENG eisen (wat staat voor ”Bijna Energie Neutraal Gebouw”). Nee. Wanneer een gebouw in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten, en wanneer de gebouwen vallen onder de monumentenwet ofwel in de provinciale of gemeentelijke verordening.

Omgevingsvergunning voor verduurzaming van kerken
Omgevingsvergunning nodig bij verduurzaming? Wanneer een gebouw is aangemerkt als monument, of valt onder de eerdergenoemde verordeningen maar ook onder beschermd stads- en dorpsgezicht dan is er bijna altijd een omgevingsvergunning nodig wanneer er bouwkundige ingrepen gepland staan. Voor overige gebouwen kan het zijn dat werkzaamheden vrijgesteld zijn of dat een melding voldoende is.

Maatregelen en rendement voor energiebesparing

Omdat de gebouwen divers zijn in ouderdom, bouw, uitvoering en gebruik is er altijd maatwerk nodig die volgt uit een inventarisatie van de huidige situatie van het gebouw. Dit geldt voor uitvoering van de thermische schil (dak, gevels en vloeren), samenstelling van bouwkundige elementen (materiaalgebruik, installaties voor gas, elektrische onderdelen, ventilatie),  maar ook inventaris (orgel, muziekinstrumenten). Maar ook zeker van belang is de intensiteit van het gebruik.

Drie mogelijkheden voor om besparingen te realiseren

1. Quickwins:
Besparingen tot 30% van de energiekosten kunnen worden behaald met relatief eenvoudige maatregelen, waaronder:

– Isoleren van glaspartijen en aanbrengen van tocht- en kierdichting.
– Isoleren van leidingen en opnieuw instellen en inregelen van installaties zoals centrale verwarming, ventilatie en verlichting.
– Optimaliseren van openings- en gebruikstijden.
– In koudere periodes en bij kortstondig gebruik inzetten van bijvoorbeeld lokale verwarmingsbronnen of tijdelijk verkleinen van gebruiksindelingen.

2. Stap verder:
Hogere besparingen kunnen worden bereikt door reparaties, vervangingen en extra maatregelen in de schil van het gebouw zoals:

– Isoleren van daken, gevels en vloeren waar mogelijk.
– Vervangen van de oude cv-ketel, met een besparing van 15-35%.
– Vervangen van gloeilampen door LED-verlichting, met een besparing tot wel 80% van het elektragebruik.

3. Optimale uitvoering:
De laatste stap omvat een grotere financiële investering en ingrijpende maatregelen in de bouwkundige schil en installaties zoals:

– Vervangen en verbeteren van slecht geïsoleerde bouwdelen.
– Vervangen en vernieuwen van verwarmingssystemen.
– Vervangen en vernieuwen van ventilatiesystemen.
– Efficiënt wijzigen van gebruiksfuncties.

TriaCon kan u bij elke stap adviseren en begeleiden om uw kerkgebouw te verduurzamen en energie-efficiënt te maken. Neem contact met ons via info@triacon.nl op voor meer informatie en maatwerkoplossingen.

Bekostigen verduurzaming van uw kerkgebouw

Bij TriaCon begrijpen we dat de financiële mogelijkheden per situatie kunnen verschillen. Daarom bieden we verschillende opties aan om de verduurzaming van uw kerkgebouw te bekostigen:

– Quickwins opnemen in meerjarenbegrotingen: Voor de relatief eenvoudige maatregelen die snel besparingen opleveren, kunnen we deze opnemen in uw meerjarenbegrotingen. Zo worden de kosten gespreid en is er een duidelijk financieel plan.
– Repareren en vervangingsmaatregelen inplannen: Voor reparaties, vervangingen en extra maatregelen in de schil van het gebouw stellen we een plan op met kostenplanning op basis van de technische levensduur. Hierdoor kunnen benodigde gelden tijdig worden gereserveerd.
– Vernieuwen en verduurzamen in meerjarenbegrotingen: Voor grotere investeringen in vernieuwing en verduurzaming kunnen we de kosten ook inplannen in meerjarenbegrotingen. Extra financiële middelen zullen hiervoor vrijgemaakt moeten worden, en daarbij kunnen we u helpen met het aanvragen van duurzame leningen of subsidiemaatregelen.

Mogelijke subsidies of duurzame leningen voor kerken

– Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA): Deze subsidie is beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, waaronder kerken en gemeenschapscentra. Let op, de inschrijving loopt tot 31 december 2022.
– Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE): Met deze subsidie kunt u uw gebouw verduurzamen door bijvoorbeeld een warmtepomp en een zonneboiler te installeren.
– BTW teruggave zonnepanelen: VvE’s, kerken en stichtingen kunnen ook profiteren van btw-teruggave op zonnepanelen, zoals geregeld in de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf
1 januari 2020.
– Duurzame Monumenten Lening: Een laagrentende lening voor eigenaren van rijksmonumenten die hun pand willen verduurzamen.

Waar kan TriaCon mee helpen?

– We kunnen u helpen bij het opstellen van een gedegen plan met passende maatregelen en acceptabele terugverdientijden.
– Tijdens de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen bieden we maatwerkbegeleiding om het proces soepel te laten verlopen.
– We kunnen u assisteren bij het aanvragen van subsidies en financieringen om de kosten te dragen.

Contact
TriaCon heeft expertise in huis bij het verduurzamen van kerkgebouwen en staat klaar om u te ondersteunen in dit belangrijke proces. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en advies op maat via info@triacon.nl

Gerelateerde pagina’s