A+ A A-

EP-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit)

Ook utiliteitsgebouwen zijn label plichtig

Ook voor utiliteitsgebouwen geldt de labelplicht. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

De verplichting geldt niet voor:

 • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (< 50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
 • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
 • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

TriaCon is BRL 9500 gecertificeerd
Doordat wij BRL 9500 zijn gecertificeerd mogen wij geldige energie-labels afgeven, om vervolgens officieel te registreren bij de Rijksoverheid (RVO). Het is erg belangrijk om het energielabel van uw bedrijfspand te laten opnemen door een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf, wanneer u dit laat doen door een bedrijf dat niet gecertificeerd is zal het energielabel niet geldig zijn en zal u alsnog een boete kunnen ontvangen.

NTA 8800
Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe NTA 8800 (methode gebaseerd op de Europese CEN-normen) ingegaan. U als gebouweigenaar bent verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van uw u een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de nieuwe koper of verhuurder.

Energielabel
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw gebouw is en bepaald welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Dit geeft u een handelingsperspectief. Hiermee kan het gebouw verder worden verduurzaamd en energiekosten worden bespaar. De energie-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante mater per jaar (kWh/m2. Jr.).

Geldigheid energielabel
Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energie labels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energie labels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, dient er een nieuw energielabel te worden opgesteld.

Opstellen energielabel
Het uitvoeren van een EPA-U betreft het opnemen, uitwerken en opnieuw afmelden van de EPA-U onder de huidige regelgeving zoals beschreven in de NTA8800.
De inspectie vind plaats zowel aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw om de gegevens van de installatie, verlichting en de energetische kwaliteit van de buitenschil in kaart te brengen. Bij twijfel en op basis van steekproef worden de oppervlakten van de ruimten nagemeten en gecontroleerd met de beschikbare tekeningen. Verder wordt aan de hand van het gebouwbezoek de gebruiksfunctie bepaald op basis van de ISSO norm 75.1.

Exterieur:

 • Type gebouw en gebruiksfunctie;
 • Oriëntatie van de gevels;
 • Type en hoeveelheid van dakconstructie;
 • Materiaal en hoeveelheid gevelafwerking / gevelbeplating;
 • Materiaal en hoeveelheid gevelopeningen;
 • Aanwezigheid van kierdichting bij draaiende delen;
 • Type glas in de diverse buitenkozijnen (totaal hoeveelheid per gevelzijde);
 • Type en dikte van het aanwezige isolatie materiaal bepalen in de gevel-, dakconstructies en onder de begane grondvloeren.

 Interieur:

 • Narekening en controle van de gebruiksfunctie en het gebruiksoppervlakte per bouwlaag;
 • Type vloer (materiaal, geïsoleerd / on-geïsoleerd - indien te achterhalen);
 • Type verwarmingsinstallatie (vermogen en rendement);
 • Type koelinstallatie (indien aanwezig);
 • Type ventilatie-installatie (systeem en eventueel capaciteit);
 • Type warm tapwater;
 • Type van de aanwezige verlichting (vermogens en schakeling).

Indien van toepassing dienen de centrale installatieruimten (ketelhuis) te worden geïnspecteerd om de verwarmings- en tapwater installaties te kunnen beoordelen op onder andere rendement en capaciteit

Voor onze certificering t.b.v. EP-W-B/D en/of EPA-U verwijzen wij u door naar de website van het SKG-IKOB, www.skgikob.nl 

Heeft u een EP-U label nodig? Neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 038-3338070. 

 

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330