A+ A A-

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies gaat een stuk verder dan alleen bouwkundig advies. Omdat bestaande bouw, maar ook nieuwbouw, vergezeld gaan met een specifiek programma van eisen, overlappen deze elkaar vaak.

Onder bouwkundig advies valt onder meer:

  • Beleidsmatige bouw-, ontwerp-, huisvestings- en vastgoedadvisering (wettelijke kaders, planbeleid, demografische en sociale factoren, hoofdfuncties);
  • Uitvoering gerelateerd bouwkundig advies (bijvoorbeeld het programma van eisen, duurzaamheidprincipes, energiebesparing, subfuncties, veiligheid etc.);
  • Praktisch uitvoeringstechnisch of bouwkundig advies (technische omschrijvingen, brandveiligheid, bodem- en funderingsadvies);
  • Ervaringsexpertise op het gebied van bouwgebreken, bouwfouten, toegepaste materialen, bouwkosten, asbest, legionellapreventie, restauraties, historisch onderzoek en weer wijzigende wet- en regelgeving.

Iedere vraag en elk project is uniek, er zijn geen gelijke projecten. Wel zijn er projecten die gelijkenis vertonen. 

Onze adviseurs voeren kleine en grote projecten uit. De uitdaging van (bouwkundige) projecten zit niet zozeer in de omvang, maar in de meerwaarde die onze mensen aan uw project leveren. Dit betekent dat een onderzoek naar schimmelvorming of bouwschade met net zoveel tevredenheid wordt afgerond als een grootschalig bouw- of onderhoudsproject.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330