A+ A A-

MVO

TriaCon en MVO beleid extern
Onderzoek naar bouwen - behouden - conserveren. Vanuit maatschappelijk belang geldt dit vooral voor monumenten. TriaCon streeft naar behoud van bestaande bouw en zoekt naar de beste oplossingen en/of alternatieven, zoals:

  • Hergebruik van materialen, grond en andere bouwstoffen;
  • Toepassen van de hiërarchische opstelling van de Trias Energetica, waarbij de mogelijkheden van het aanwenden van passieve energie een belangrijke plaats inneemt;
  • Regeneratie van hemelwater en het beperken van afvalwaterlozing;
  • Behouden en/of herplanten van belangrijke en waardevolle bomen bij nieuwbouw of herstructureringsprojecten;
  • Promoten van duurzaam bouwen en het toepassen van duurzame bouwmaterialen


TriaCon en MVO beleid intern
Concrete, meetbare doelen:

  • 5% vermindering van het gemiddeld aantal gereden kilometers per medewerker;
  • Aanwenden van schonere auto’s, 50% van de auto’s met een ecolabel binnen 4 jaar;
  • Stimuleren van thuiswerken, inclusief bedrijfsfaciliteiten.


TriaCon en MVO in de maatschappij
TriaCon staat bewust in de maatschappij. Zo nemen wij deel aan diverse mvo-initiatieven en stimuleren daarin ook onze ketenpartners.

Social return projecten worden gestimuleerd door:              

  • Jongeren een opstart te geven in het arbeidsproces, eventueel in combinatie met scholing, zoals werkend leren;
  • Kort- en langdurig werklozen te helpen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330