Home Onderzoek en advies Detectie vocht, tocht, geluid

Detectie vocht, tocht, geluid

Lekkages door vocht of lucht kunnen wij met behulp van geavanceerde technieken en apparaten nauwkeurig lokaliseren. Met behulp van specialistische methodes brengen wij de situatie en positie van de lekkage in kaart.

In de meeste gevallen is er geen destructief onderzoek nodig. In de gevallen waar dit wel noodzakelijk blijkt zal altijd de weg gekozen worden van zo min mogelijk hak en breekwerk.
Water, lucht, geluid, tocht en geurtjes kunnen veel hinder en een grote zoektocht naar de oplossing opleveren. Vooral als dit niet op een deskundige wijze wordt uitgevoerd.    

Bij lekdetectie valt te  denken aan:

 • lekkages van daken, goten, gevels, hemelwaterafvoeren, rioleringen
 • lekkages door installaties
 • condensatie in gevels en constructies
 • kruipruimte-onderzoek of lekkage in kelders
 • lucht, tocht, geurtjes (kook-en rooklucht)
 • geluid burengerucht, omgevingsgeluid, installaties 

Wij maken gebruik van moderne meet- en onderzoekstechnieken om een lekdetectie uit te voeren, hierbij valt te denken aan:

 • vochtmeetapparatuur
 • infrarood camera’s
 • kleurstoffen
 • rookproeven
 • geluidsmeters

Na het onderzoek worden bevindingen en conclusies vastgelegd in een heldere rapportage. Desgewenst ontvangt u een hersteladvies.