Home Onderzoek en advies Restauratieadvies

Restauratieadvies

Er geldt een instandhoudingsplicht als het gaat om beschermd erfgoed. Wij vinden dit terecht: behouden wat er is op het gebied van authenticiteit, historische- en culturele waarde, waarbij sfeer en beoogd gebruik samenkomen.
Restaureren, renoveren en soms ook herbestemmen is een ingrijpend proces waarbij soms ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen spelen en meerdere partijen betrokken zijn.

Wij hebben alle disciplines in huis en helpen bij:

  • planvorming
  • onderzoek
  • advies
  • veiligheid en gezondheid (o.a. asbest en brandveiligheid)
  • verduurzaming
  • vergunning
  • financiering
  • subsidies (onderhoud, verduurzaming)
  • uitvoering en begeleiding
  • instandhouding (meerjarenonderhoud)

Alle disciplines onder één dak

Als adviseur op het gebied van de renovatie van gebouwen speelt Triacon een belangrijke rol bij het begeleiden van planvorming en onderzoek om tot een goed doordacht renovatieplan te komen. Triacon adviseert over de haalbaarheid en helpt bij het opstellen van een gedetailleerde projectplanning.

Veiligheid en gezondheid zijn cruciale aspecten bij het renoveren van gebouwen. Triacon adviseert over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met renovatieplannen, zoals de aanwezigheid van asbest en brandveiligheid. Wij helpen bij het opstellen van een plan om deze risico’s te minimaliseren en de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Ook adviseert Triacon over de diverse mogelijkheden om gebouwen energie-efficiënter te maken en de CO2-uitstoot te verminderen. Wij helpen bij het verkrijgen van vergunningen en financiering voor duurzaamheidsprojecten en subsidies voor onderhoud en verduurzaming.

Tijdens de uitvoering van het renovatieproject is Triacon betrokken als adviseur en begeleider om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt en dat eventuele problemen snel worden opgelost. Wij werken nauw samen met het bouwteam zodat de renovatie op tijd en binnen budget wordt voltooid.

Na afronding van het renovatieproject adviseren we over de instandhouding van gebouwen op de lange termijn, door bijvoorbeeld een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Hierdoor blijft het gebouw in goede staat en kan het zijn waarde behouden.