Home Onze Projecten Abonnement conditiemeting van het bezit

Abonnement conditiemeting van het bezit

Opdrachtgever:

Wonen Noordwest Friesland

Diensten:

Beheer en Onderhoud

Locatie:

Friesland

Jaartal:

2021

Uitvoeren conditiemetingen NEN 2767 in abonnementsvorm (2021-2025)

Het project betreft het uitvoeren van conditiemetingen conform NEN 2767 van het bezit van Wonen Noordwest Friesland (hierna WNWF). De uitvoering geschiedt op basis van een representatieve selecte steekproef en in een abonnementsvorm van 5 jaar.

De uitdaging van de klant

Het op orde hebben van de vastgoeddata.

Wat doen wij?

Voor de steekproef heeft TriaCon in 2021 30% van het totale bezit van WNWF geïnspecteerd conform NEN 2767. Dit betrof een nulmeting qua conditiemeting. In de opvolgende vier jaren wordt per jaar 10% van het bezit geïnspecteerd. De prioritering en volgorde van de op te nemen complexen/woningen is in overleg met WNWF vastgelegd. De gegevens worden verwerkt in het begrotingsprogramma O-Prognose.
De eerste steekproef van 30% van het bezit geeft een goed beeld van de status van het onderhoud, hetgeen een goede onderbouwing geeft (voor bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen en/of het WSW) voor de uit te voeren werkzaamheden.

TriaCon inspecteerde conform NEN 2767.

Het resultaat

De vastgoeddata is op orde. Deze data is de basis voor het voorbereiden van onderhouds-, vervangings- of verduurzamingsprojecten.

Deel deze pagina