Home Onze Projecten Risicogerichte en integrale brandveiligheid (BIO)

Risicogerichte en integrale brandveiligheid (BIO)

Opdrachtgever:

De Alliantie (Amersfoort, Almere, Hilversum, Amsterdam e.o.)

Diensten:

KVGM

Locatie:

Amsterdam

Jaartal:

2018

Op orde brengen bezit naar het gewenste brandveiligheidsniveau (2018-heden)

Uit onderzoek is gebleken dat de woningen over het algemeen in Nederland niet altijd voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De Alliantie heeft TriaCon gevraagd als partner die haar kan ondersteunen om haar bezit naar het gewenste brandveiligheidsniveau te brengen.

De uitdaging van de klant

De uitdaging voor De Alliantie is om het project integraal te benaderen. Alle maatregelen die bijdragen aan de veiligheid van de complexen moeten zowel, bouwkundig-, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid goed op elkaar aansluiten.

Wat hebben wij gedaan?

TriaCon heeft verschillende diensten geleverd op het gebied van:

Bouwkundige veiligheid, zoals quickscans, ontwerprapportages, projectvoorbereiding, gelijkwaardigheidsonderzoeken, ontwerpen scootmobiel-ruimten, directievoering en kwaliteitscontroles, prijstoetsingen

Installatietechnische brandveiligheid, zoals onderzoek en advies, inkopen en ontwerpen van installatietechnische oplossingen, begeleiding uitvoering, directievoering

Organisatorische brandveiligheid, zoals afstemmen met het bevoegd gezag, afstemming met de interne opdrachtgevers, opstellen demarcatielijsten, informeren van bewoners, bewonersbijeenkomsten organiseren en begeleiden

Een project waarbij we verschillende diensten hebben geleverd.

Het resultaat

Het project is nog niet afgerond.
Het resultaat is dat het bezit van De Alliantie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving rondom brandveiligheid.

Deel deze pagina