A+ A A-

Asbest Vorige

Asbestsanering 477 woningen

Na een steekproefinventarisatie van haar bezit in 2011 werd duidelijk dat in een groot deel van de woningen van De Woonplaats asbesthoudend vilt achter in de meterkast aanwezig was.

In dit project heeft De Woonplaats in samenwerking met TriaCon de steekproefinventarisatie van 10% laten opvoeren naar een inventarisatie van 100%. Nadat duidelijk werd dat bij totaal 477 woningen asbesthoudend vilt achter de meter aanwezig was, is besloten het dit duurzaam af te sluiten. Voor het mogen verrichten hiervan zijn bij 3 woningen validatiemetingen uitgevoerd om te kijken of bij het vilt afkitten geen asbestvezels vrijkwamen. Uit de metingen kwam naar voren dat er maximaal 10 woningen per dag per saneerder afgekit mochten worden.

Door het verlagen van de grenswaarde voor chrysotile moesten de werkzaamheden en narooi van het project plaatsvinden in 5 weken. In de eerste 4 weken zijn de werkzaamheden bij de eerste 420 woningen uitgevoerd. In de 5de week zijn de resterende woningen afgewerkt.

Door de hoge doorloopsnelheid van dit project is een goede voorbereiding essentieel geweest. Om dit te realiseren is in samenspraak met de saneerder besloten om de planning in ‘the cloud’ te plaatsen waardoor saneerders en planners realtime hierin konden werken en wijzigen. Mede hierdoor was het mogelijk om ca. 24 woningen per dag te saneren.

Opdrachtgever: De Woonplaats
BVO: 477 woningen
Geleverde diensten: Schouw, aanbesteding inventarisatie, aanbesteding sanering, aanbesteding bouwkundig herstel, directievoering, toezicht, bewonersbegeleiding, bewonerscommunicatie opstellen en opvangen van asbestcalamiteiten
Start project: Januari 2014
Einde project: Juli 2014
Status: Opgeleverd

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330