A+ A A-

Bouwmanagement

Groot onderhoud 105 woningen Lassuslaan

Groot onderhoud 105 woningen Lassuslaan

Begeleiding van initiatief tot en met uitvoering, aanbesteding, contractvorming. Directievoering en toezicht.

Groot onderhoud 103 woningen Monteverdilaan

Groot onderhoud 103 woningen Monteverdilaan

Begeleiding van initiatief tot en met uitvoering, aanbesteding, contractvorming. Totale renovatie van de flat binnen en buiten inclusief woningen.

Bouwbegeleiding nieuwbouw MFA Atolplaza

Bouwbegeleiding nieuwbouw MFA Atolplaza

Projectleiding, directievoering en toezicht. Bouwkostenbewaking, procesbewaking en uitvoerings- en detailtoetsing incl. risicoanalyse van deze multifunctionele accommodatie bestaande uit 2 moderne basisscholen, sporthal, speellokaal, bibliotheek/mediatheek, wijkpost, kinderopvangcentrum, activiteitencentrum, jongerencentrum en overige voorzieningen in combinatie met 21 seniorenappartementen.

Herstructurering binnenstedelijk "Vogelwijk"

Herstructurering binnenstedelijk "Vogelwijk"

Opzetten ontwerpteam, advieswerk doelgroepen, opstellen verkoop- en verhuurplan.

Bouwbegeleiding De Lange Adem

Bouwbegeleiding De Lange Adem

Als directievoerder ingehuurd door Woningcorporatie De Key met betrekking tot de inzet van het toezien op en de begeleiding van het verhelpen van vochtproblemen in de kelders (Fase 1) en het begeleiden van groot onderhoud van werkplan tot en met oplevering (Fase 2).

Kassen KWS Saat

Kassen KWS Saat

Opdrachtgever met specifieke wensen ondersteunen bij het doorlopen van de fasen van het bouwproces. Het realiseren van een functioneel en doelmatig bedrijfsgebouw. Bouwkundige coördinatie- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van kassen voor KWS Potato BV te Nagele.

Cleanroom microbiologie

Cleanroom microbiologie

Realisatie cleanroom in bestaand pand voor microbiologisch onderzoek naar schimmels en bacteriën.

Koel- en klimaatcellen

Koel- en klimaatcellen

Opstellen technische omschrijvingen, Programma van Eisen, kostenramingen, contracten, bouwbegeleiding en oplevering.

Thermografisch onderzoek dakplaten grupstal

Thermografisch onderzoek dakplaten grupstal

Thermografisch onderzoek naar de oorzaak van condensatie van geïsoleerde dakplaten die zijn toegepast bij een moderne grupstal. Betreft opname, onderzoek en  rapportage met hersteladvies.

Berekeningen en taxaties Gemeente

Berekeningen en taxaties Gemeente

Voor de afdeling grondzaken exploitatieberekeningen en taxaties opstellen ten behoeve van verkoop bestaand vastgoed, kavels en agrarische gronden. Opstellen locatieonderzoek, scenario’s, advisering en verkoopvoorbereiding.

Microbiologisch laboratorium

Microbiologisch laboratorium

Opdrachtgever met specifieke wensen ondersteunen bij het doorlopen van de fasen van het bouwproces. Het realiseren van een functioneel en doelmatig bedrijfsgebouw. Bouwkundige coördinatie- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouwplannen van het microbiologisch laboratorium van Eurofins Food Testing te Heerenveen.

Uitbreiding Chemisch Laboratorium Eurofins Analytico

Uitbreiding Chemisch Laboratorium Eurofins Analytico

TriaCon heeft de bouwkundige coördinatiewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de uitbreidingsplannen van het chemisch laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld en fungeert als verbindende factor tussen opdrachtgever, overheden en uitvoerende partijen. Van initiatief tot ingebruikname.

Quick-scan 2 complexen te Hardenberg

Quick-scan 2 complexen te Hardenberg

Beter Wonen Vechtdal heeft besloten om 200 woningen (verdeeld over meerdere complexen) van Vestia over te nemen. TriaCon heeft om een goede indruk te krijgen van de staat van de woningen deze nader 

Nieuwbouw KWS Polderstation

Nieuwbouw KWS Polderstation

TriaCon heeft de bouwkundige coördinatiewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouwplannen van het “KWS Polderstation” te Emmeloord. Dit betrof de selectie van aannemers, coördinatie van de aanbesteding, prijs- en contractvorming en oplevering.

Multi Functionele Accommodatie

Multi Functionele Accommodatie

In de Lelystadse Zuiderzeewijk voert TriaCon in opdracht van de gemeente Lelystad de directie en het toezicht over de bouw van een Multi Functionele Accommodatie (MFA)

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330