A+ A A-

Nieuwbouw

Bouwbegeleiding nieuwbouw MFA Atolplaza

Bouwbegeleiding nieuwbouw MFA Atolplaza

Projectleiding, directievoering en toezicht. Bouwkostenbewaking, procesbewaking en uitvoerings- en detailtoetsing incl. risicoanalyse van deze multifunctionele accommodatie bestaande uit 2 moderne basisscholen, sporthal, speellokaal, bibliotheek/mediatheek, wijkpost, kinderopvangcentrum, activiteitencentrum, jongerencentrum en overige voorzieningen in combinatie met 21 seniorenappartementen.

Herstructurering binnenstedelijk "Vogelwijk"

Herstructurering binnenstedelijk "Vogelwijk"

Opzetten ontwerpteam, advieswerk doelgroepen, opstellen verkoop- en verhuurplan.

Kassen KWS Saat

Kassen KWS Saat

Opdrachtgever met specifieke wensen ondersteunen bij het doorlopen van de fasen van het bouwproces. Het realiseren van een functioneel en doelmatig bedrijfsgebouw. Bouwkundige coördinatie- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van kassen voor KWS Potato BV te Nagele.

Microbiologisch laboratorium

Microbiologisch laboratorium

Opdrachtgever met specifieke wensen ondersteunen bij het doorlopen van de fasen van het bouwproces. Het realiseren van een functioneel en doelmatig bedrijfsgebouw. Bouwkundige coördinatie- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouwplannen van het microbiologisch laboratorium van Eurofins Food Testing te Heerenveen.

Uitbreiding Chemisch Laboratorium Eurofins Analytico

Uitbreiding Chemisch Laboratorium Eurofins Analytico

TriaCon heeft de bouwkundige coördinatiewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de uitbreidingsplannen van het chemisch laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld en fungeert als verbindende factor tussen opdrachtgever, overheden en uitvoerende partijen. Van initiatief tot ingebruikname.

Nieuwbouw KWS Polderstation

Nieuwbouw KWS Polderstation

TriaCon heeft de bouwkundige coördinatiewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouwplannen van het “KWS Polderstation” te Emmeloord. Dit betrof de selectie van aannemers, coördinatie van de aanbesteding, prijs- en contractvorming en oplevering.

Multi Functionele Accommodatie

Multi Functionele Accommodatie

In de Lelystadse Zuiderzeewijk voert TriaCon in opdracht van de gemeente Lelystad de directie en het toezicht over de bouw van een Multi Functionele Accommodatie (MFA)

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330