A+ A A-

Onderhoudsconsultancy Vorige

Onderhoudsinspectie en kostenraming locaties Landstede

De staat van onderhoud en situatie van de locaties in kaart brengen (conform NEN 2767). Onderhoudsmaatregelen en uitvoeringskosten weergeven. De gebouwen toetsen aan de vigerende regelgeving (gezonde en goede scholenbouw). Op basis van de leerlingenprognose de ruimtebehoefte in kaart brengen. Uitvoeren locatieonderzoek en bouwkostenraming.

Voor de schoollocaties dient een planvoorstel te worden geformuleerd zodat het onderwijs in deze gebouwen voor de komende jaren gewaarborgd wordt. Op dit moment biedt de locatie onderwijs aan 970 leerlingen. De prognose is dat de komende jaren een forse uitbreiding van het aantal leerlingen zal plaatsvinden. Deze toename betekent dat opschaling en upgraden van de huidige locaties nodig is om de toekomstbestendigheid te garanderen.

 

Opdrachtgever: Landstede
Geleverde diensten: Locatieonderzoek, advies, kostenraming
Status: Gereed

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330