A+ A A-

BRIM subsidies

Het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) is een subsidieregeling van de Rijksoverheid voor de instandhouding van monumenten. Er zijn tal van subsidieregelingen en deze wijzigen bijna jaarlijks. TriaCon helpt u bij het aanvragen van subsidie. Vaak zijn onze kosten ook nog eens subsidiabel.

Jaarlijks verzorgt TriaCon voor diverse monumenteigenaren en bezitters van erfgoed de actualisatie van het bezit. Zo kunnen zij van de subsidiemogelijkheden optimaal gebruik maken. 

 

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8b
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Nijkerk:
Bezembinder 12 C
3861 SL Nijkerk

Tel: 038-3338070 - 033-2461330