U wilt graag weten of de bouwkundige veiligheid van uw (woning)bezit voldoende is ingebed binnen uw organisatie. Weten uw werknemers wat zij moeten doen als er zich een calamiteit zoals bijvoorbeeld koolmonoxide, chroom-6 of asbest voor doet?  En weten zij hoe te handelen bij signalering van een niet veilige situatie?

Wij helpen u graag met het opstellen van een visie hierover. Aan de hand van een gezamenlijk op te stellen toetsingskader kan een onderzoek uitgevoerd worden naar de huidige situatie van de bouwkundige veiligheid binnen uw organisatie. Een eerste stap voor het opstellen van een visie is het houden van interviews en deskresearch.  Speerpunten hierbij zijn bijvoorbeeld:

– waar ligt de verantwoordelijkheid
– waar ligt de uitvoering
– is er beleid
– voldoet het bezit aan dit beleid
– risicomanagement (wat kunnen we verwachten)

Aan de hand van de resultaten geven wij adviezen hoe het veiligheidsbeleid uw organisatie goed ingebed kan worden.

Ook kunnen wij u, in vervolg op het advies, helpen bij het opstellen van de benodigde protocollen en procedures, toegespitst op uw organisatie.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op.