TriaCon: uw partner als het gaat om veilig werken met Chroom-6

Weet u dat u tijdens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden met chroom-6 in aanraking kunt komen? Het is belangrijk om te weten dat deze stof zeer kankerverwekkend is. Volgens het Arbobesluit moet u in de uitvoeringsfase voor alle arbeidsomstandigheden als opdrachtgever voldoen aan artikel 2.26 t/m 2.28, ook bij onderhoudswerkzaamheden binnen uw projecten waar chroom-6 verbindingen kunnen vrijkomen.

Chroom-6 en extra verplichtingen

Wist u dat omgaan met chroom-6 (artikel 4.13 t/m 4.21) extra verplichtingen met zich mee brengt. Werkgevers moeten onder andere een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit voeren, voorlichting verstrekken aan werknemers, beheersmaatregelen treffen om blootstelling aan chroom-6 te verminderen of te voorkomen, en het juist verwijderen en afvoeren van chroomhoudend afval borgen. TriaCon biedt uitgebreide diensten aan om organisaties te ondersteunen bij het veilig omgaan met chroom-6. Ook geven wij mensen die direct in aanraking komen met deze stof advies zoals schilders en onderaannemers.

Bij TriaCon begrijpen wij dat dit onderwerp veel vragen oproept. Neem vandaag nog contact met ons op zodat wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het veilig omgaan met Chroom-6. Samen zorgen we voor een veilige werkomgeving en voldoen we aan de vereiste verplichtingen.

Lees meer over chrome-6

TriaCon geeft graag advies

Ook over trainingen en opleidingen. Neem contact op met Leo Knikhuis, onze adviseur chroom-6 via 06-19015111 of lknikhuis@triacon.nl