Home Beheer en onderhoud Nulmeting en warme opname

Nulmeting en warme opname

Wanneer woningcomplexen toe zijn aan groot onderhoud of een renovatie dan is het belangrijk om voorafgaand aan dat onderhoud een zo geheten warme opname uit te voeren. Met een warme opname wordt elke woning bezocht, afwijkingen en bijzonderheden vastgelegd en worden bewoners volledig geïnformeerd. Naast alle technische aspecten komt daarbij ook zeker het sociale aspect naar voren. Eventuele klachten, gebreken of aanmerkingen worden meegenomen, zodat daar bij het renoveren rekening mee gehouden kan worden. Bij een warme opname komen ook zaken als planning en tijdelijke huisvesting aan bod.