Home Onderzoek en advies Bouwtechnisch onderzoek

Bouwtechnisch onderzoek

Het uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek heeft als doel om een specifiek bouwdeel/ onderdeel nader te beoordelen op functionaliteit, kwaliteit, staat van onderhoud en gebreken. Het vroegtijdig opsporen en herstellen van bouwkundige schades en -gebreken kan een rol spelen bij direct herstel, en onderhoud op korte termijn.

Afhankelijk van de oorzaak en omvang van de schade, alsmede de functie van het bouwdeel of materiaal, kan een archiefonderzoek in combinatie met nader onderzoek op locatie en/of het nader onderzoeken bij het laboratorium noodzakelijk zijn.
Bij het uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek valt te denken aan:

  • houtrot
  • betonrot (carbonatatie)
  • metselwerk en betonwerken
  • chloride-onderzoeken
  • degradatie van materialen
  • gebreken bij schilderwerk en coatings
  • stroefheidsmetingen van vloeren
  • vlakheidsmetingen en hoogtemetingen
  • bouwschade
  • riolering en leidinginspectie