Home Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

Als vastgoedeigenaar bent u verantwoordelijkheid voor de integrale veiligheid van de gebruikers. Daarom is het belangrijk dat het brandveilig gebruik goed en professioneel zijn geregeld. Ook op het gebied asbest is de nodige regelgeving van toepassing.

Als vastgoedeigenaar bent u verantwoordelijk voor integrale veiligheid van de gebruikers. Daarom is het belangrijk dat het brandveilig gebruik goed en professioneel is geregeld. Ook op het gebied van asbest is de nodige regelgeving van toepassing.

Onze specialisten  helpen  u om de bestaande situatie op deze veiligheidsgebieden helder en overzichtelijk in kaart te brengen zodat u inzicht krijgt en kan sturen op gebruiks-, en beheeraspecten. Wij helpen u om het onderhoud-, of verbetermoment te bepalen. U ontvangt advies en wij geven inzage in de te maken toekomstige kosten. Naast de uitvoeringsbegeleiding toetsen wij de kwaliteit, zodat de veiligheid geborgd is.

Heeft u veiligheidsvraagstukken? Vraag het ons, wij zijn er goed in en weten hoe het voor u werkt.  

Wij helpen u verder op het gebied van veiligheidsvraagstukken, zoals op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zoals:

Asbest

 • Asbestsaneringen
 • Asbestinventarisatie
 • Asbestbeleid
 • Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)
 • Asbestsaneringsstrategie
 • Asbest saneringsbegeleiding
 • Kostenraming asbestsanering
 • Inkoopbegeleiding asbestsaneringen
 • Contractvorming bij asbestsanering
 • Kwaliteitsaudits asbestsanering

Brandveiligheid

 • Analyse brandveiligheid
 • Brandveiligheidsinspectie en -rapportage
 • Toetsing en advisering bouwregelgeving
 • Veiligheidsplan en veiligheidsbeleid
 • Uitvoeringsbegeleiding en brandveiligheidsmaatregelen

Gezondheid

 • Begeleiding verwijdering “open verbrandingstoestellen”
 • Begeleiding uitvoering rookmelders