Home Energie en Duurzaamheid Energielabel EPA-W

Energielabel EPA-W

EPA W – Energie Prestatie Advies voor Woningen

Het EPA-(EnergiePrestatieAdvies)W is een energielabel voor woningen. Sinds 2008 bent u als woningeigenaar verplicht dit energielabel te overhandigen bij een verkoop of een nieuwe huurder. Het EPA W-energielabel loopt van G (zeer slechte isolatie) tot en met A (uitstekende isolatie) en geeft de energetische kwaliteit van de woning weer. Het energielabel is belangrijk bij de bepaling van de huurpunten voor isolatie volgens het Woning Waardering Stelsel (WWS), waarmee de hoogte van de huur wordt berekend.

Heeft u een EPA energielabel of een actualisatie nodig, ofwel een advies om de score van het energielabel verbeteren? Dan kan TriaCon – met vestigingen in Zwolle en Rosmalen – u op basis van onderzoek adviseren over eventuele maatregelen, de te verwachten resultaten en de bijbehorende kosten en opbrengsten.

Bent u eigenaar van een woning en heeft u deze verkocht dan bent u als verkoper verplicht om een energielabel aan te leveren. Op het ontbreken hiervan kunnen hoge boetes worden gegeven.

EPA W – NTA-8800 2022

NTA 8800 is een methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en is sinds 1 januari 2021 verplicht. NTA 8800 vervangt hiermee de oude methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen, namelijk de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en de energielabels voor gebouwen.

NTA 8800 houdt rekening met verschillende factoren, zoals:

  • De bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van een gebouw;
  • Het gebruik van het gebouw;
  • De locatie;
  • Het klimaat.

Hiermee wordt een betere inschatting gemaakt van de daadwerkelijke energieprestatie van een gebouw en de bijbehorende energiekosten.

Certificering

TriaCon Zwolle is gecertificeerd volgens de eisen die daaraan worden gesteld in de BRL 9500-W (woningen) – basis/detail en BRL 9500-U (utiliteitsgebouwen) – basis.
Voor de volledige certificering verwijzen wij u naar de website van het SKG-IKOB, www.skgikob.nl.

Nieuwe eisen voor de energieprestatie van gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe eisen voor de energieprestatie van gebouwen volgens NTA 8800. Zo worden de eisen voor de maximale energiebehoefte (BENG 1), het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3) aangescherpt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen voor de minimale isolatiewaarden van vloeren, gevels, daken en beglazing.

De aangescherpte BENG-eisen en de nieuwe isolatie-eisen moeten ervoor zorgen dat nieuwe gebouwen nog energiezuiniger worden gebouwd en meer gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Hiermee wordt bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het realiseren van een duurzamere toekomst.

Ook interessant:

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met u op.