Home Bouw en Vastgoed Bouw- en site management

Bouw- en site management

Directievoering, toezicht en kwaliteitsbewaking

Directievoering bestaat uit diverse taken vóór en tijdens de realisatie van een huisvestings-, of bouwproject. Uw project wordt binnen de gestelde termijn en kosten gerealiseerd. Onze directievoering kenmerkt zich door een goede samenwerking, coördinatie, realistisch inzicht en objectief advies.

De directievoerder vertegenwoordigt u tijdens het project en treedt op als uw belangenbehartiger. Bij directievoering van TriaCon staat samenwerken voorop zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft.

Taken van de sitemanager of directievoerder

De belangrijkste taken die de directievoerder heeft is het organiseren, aansturen en beheersen van het project in de uitvoeringsfase. Hierbij wordt op de volgenden aspecten gestuurd:

  • Geld
  • Organisatie
  • Tijd
  • Informatie(voorziening)
  • Kwaliteit

Wij zien hierbij toe op de technische uitvoering en controle op de overeenkomsten door alle betrokken bouwpartners. U bent verzekerd van een realistisch beeld van de uitvoering van uw plannen.

Bouwmanagement: toezicht op het bouwproject

De toezichthouder speelt een belangrijke rol tijdens de uitvoering van bouwprojecten. Scherp toezicht tijdens de uitvoering zorgt ervoor dat werk voldoet aan de overeengekomen kwaliteit. De toezichthouder beschikt over technische-en uitvoeringservaring in theoretische en praktische zin.

De toezichthouders van TriaCon zorgen voor:

  • controle tijdens de uitvoering op tijd en kwaliteit 
  • bewaking van de planning
  • houden van toezicht op de wet- en regelgeving op de bouwplaats
  • communicatie met de medewerkers op de bouwplaats
  • rapporteren aan de directievoerder

Gerelateerd: