Home Bouw en Vastgoed Omgevings-management

Omgevings-
management

Overlast voorkomen of beperken

Wij realiseren ons dat een bouwplaats voor veel overlast en (verkeers-)hinder kan zorgen en wij proberen dit te voorkomen of te beperken. Dit start met het voeren van goed omgevingsmanagement, hiermee creëren we begrip door partijen vooraf goed te informeren. Zo organiseren we voor de start van onze werkzaamheden een omwonendenbijeenkomst. Hier presenteren wij wat wij de komende periode gaan doen en wat wij doen aan overlast-beperkende maatregelen.

Omwonenden

Daarnaast kunnen de omwonenden vragen stellen. Door de dialoog aan te gaan ontstaat wederzijds begrip en respect voor elkaar. Daarnaast zorgen wij voor periodieke informatie waarin we ingaan op de stand van zaken en wat de omwonenden de komende tijd kunnen verwachten. Al deze informatie is ook te vinden op de projectwebsite die we, voor elk project waarvoor dit relevant is, kunnen aanmaken. Via deze projectensite kunnen omwonenden ook hun tips, voorstellen en eventuele klachten doorgeven.

Omgevingsmanagement draait om de volgende vijf stappen:

1. Inventariseren

Op basis van een gedegen stakeholdersanalyse bekijken wij wie er bij een project betrokken zijn en wat hun belangen zijn.

2. Maatregelen nemen

Actie nemen om overlast te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door routing , bouwmethode of werktijden aan te passen.

3. Meten

Meten en registreren of afspraken worden nagekomen.

4. Snelle opvolging bij afwijkingen

Duidelijk aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen, eventueel aanpassen aanpak.

5. Evalueren

Evalueren van de aanpak, leren van aanpak die werkt en wat niet werkt.

Gerelateerd: