Home Bouw en Vastgoed Omgevings-management

Omgevings-
management

Overlast bij projecten voorkomen of beperken

Bij TriaCon zijn we ons diep bewust van de overlast en hinder die bouwprojecten kunnen veroorzaken in de omgeving. Daarom zetten wij ons in om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, met een strategische aanpak in omgevingsmanagement. Onze methoden zijn ontworpen om begrip en transparantie te creëren, beginnend met effectieve communicatie met alle betrokken partijen.

Effectief omgevingsmanagement door TriaCon

Goede voorbereiding en communicatie

Het proces begint met uitgebreid omgevingsmanagement, waarbij het informeren van betrokken partijen centraal staat. Voordat onze werkzaamheden aanvangen, organiseren we een omwonendenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen we onze plannen voor de komende periode, inclusief de maatregelen die we nemen om overlast te beperken.

Betrokkenheid omwonenden

We moedigen omwonenden aan om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Dit bevordert wederzijds begrip en respect. Regelmatige updates over de voortgang van het project en toekomstige verwachtingen worden gedeeld, zowel persoonlijk als via onze projectwebsite. Deze site biedt omwonenden een platform om tips, suggesties en klachten te delen.

Onze stappen in omgevingsmanagement

1. Inventariseren

Een grondige analyse van stakeholders om te bepalen wie betrokken zijn en wat hun belangen zijn.

2. Maatregelen nemen:

Actief overlast beperken door aanpassingen in routing, bouwmethodes of werktijden.

3. Meten

Continu monitoren of gemaakte afspraken worden nageleefd.

4. Snelle opvolging bij afwijkingen

Bieden van een duidelijk aanspreekpunt voor vragen en feedback, met de bereidheid onze aanpak aan te passen indien nodig.

5. Evalueren

Terugkijken op onze strategieën om te leren wat effectief was en wat verbeterd kan worden.

Onze stappen in omgevingsmanagement

Kiezen voor TriaCon betekent kiezen voor een partner die prioriteit geeft aan het minimaliseren van overlast en het maximaliseren van de leefbaarheid voor iedereen in de omgeving van het bouwproject. Onze toewijding aan grondig omgevingsmanagement en open communicatie zorgt ervoor dat uw project soepel verloopt met respect voor de gemeenschap.

Meer info:

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met u op.