Home Bouw en Vastgoed

Bouw en Vastgoed

Bent u van plan om nieuw vastgoed te laten bouwen of wilt u bestaand vastgoed renoveren, onderhouden of verduurzamen? TriaCon kan u vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en het beheer ondersteunen.

De bouwmanager is bij TriaCon de regisseur van het ontwerp- en bouwproces. Dit kan zijn op verschillende niveaus, als procesmanager of als projectmanager. De bouwmanager zorgt voor een effectief verloop van de projectonderdelen binnen de gestelde kaders. Risicomanagement is hier een belangrijk onderdeel van. Ook zorgt de bouwmanager dat alle betrokkenen disciplines op een effectieve manier samenwerken. Bij TriaCon wordt in de rol van bouwmanager invulling gegeven aan de volgende managementtaken:

Bij het ontwerpen of realiseren van een project heeft u belang bij overzicht, grip en sturing en zo min mogelijk negatieve verrassingen. In bijna alle gevallen bieden wij maatwerk binnen projecten. Wij staan u met raad en daad bij en maken heldere afspraken over het doel wat we willen behalen en hoe we dat doel gaan halen.

Onze diensten op dit gebied bevinden zich in de verschillende fasen vanaf een idee tot schets, kostenramingen en vervolgens realisatie oplevering, exploitatie beheer en verkoop. Dit voeren wij uit voor verschillende soorten vastgoed zoals grond, bestaand vastgoed (bijvoorbeeld herbestemming) maar ook nieuw te realiseren vastgoed. U moet weten waar u aan toe bent op gebied van haalbaarheid, kosten, planning, risico’s en opbrengst.   

Hoe wij dat zien

Een bouwmanager houdt overzicht, geeft sturing en houdt het gezamenlijke projectdoel voor ogen. Onze klanten krijgen als meerwaarde betere producten en resultaten, efficiëntere tijdsbesteding en voldoening bij alle betrokkenen. Veelal hanteren wij het sturen op zowel proces als op inhoud volgens de GOTIK-methode (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Bij alle aspecten komen risico’s naar voren, deze worden zoveel mogelijk beheersbaar gemaakt. Deze aspecten worden in elke fase bewaakt. Ze zijn onderwerp van tussentijdse rapportages en worden per fase vastgelegd in een fasedocument.

Management disciplines

De bouwmanager is zowel een sparringpartner als een adviseur voor de opdrachtgever als het gaat over het maken van gewogen keuzes voor het project. Wij helpen u dus om altijd de juiste afwegingen te maken op het gebied van:

  • bouworganisatievorm en de daarbij behorende contractkeuze
  • ontwerpbegeleiding, zodat er een optimaal resultaat wordt bereikt
  • onze bouw- en on site begeleiding, zoals directievoering sturen wij op afgesproken resultaten op de bouw, bewaken uitvoering, planning en kosten
  • risicomanagement, is een vast onderdeel van het takenpakket van de bouwmanager en nooit een doel op zich maar een constante factor om onzekerheden in proces en project te beheersen
  • omgevingsmanagement, hiervoor werken we de communicatiestrategie met de opdrachtgever uit Het succes van een project staat of valt met het delen van kennis en de juiste informatie

Wij gaan graag met u in gesprek over uw behoefte en op welke wijze wij u kunnen helpen om uw projecten te realiseren.

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met u op.