Home Bouw en vastgoed management

Bouw en vastgoed management

Van plan om nieuw vastgoed te laten bouwen of bestaand vastgoed te renoveren, onderhouden of verduurzamen? TriaCon ondersteunt graag vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en het beheer.

Renoveren, onderhouden en verduurzamen

De bouwmanager is bij TriaCon de regisseur van het ontwerp- en bouwproces in de bouw en vastgoed sector. Dit kan zijn op verschillende niveaus, zowel als procesmanager als projectmanager. De bouwmanager zorgt voor een effectief verloop van de projectonderdelen binnen de gestelde kaders. Risicomanagement is hierbij een belangrijk onderdeel. Ook zorgt de bouwmanager dat alle betrokken disciplines op een effectieve manier samenwerken. Bij TriaCon wordt in de rol van bouwmanager invulling gegeven aan de volgende managementtaken:

Bij het ontwerpen of realiseren van een project is het belangrijk om als organisatie in de bouw en vastgoed sector overzicht te hebben, grip en sturing en zo min mogelijk negatieve verrassingen. In bijna alle gevallen bieden wij maatwerk binnen projecten. Wij staan met raad en daad bij en maken heldere afspraken over het doel wat we willen behalen en hoe we dat doel gaan halen.

Onze diensten op dit gebied bevinden zich in de verschillende fasen vanaf een idee tot schets, kostenramingen en vervolgens realisatie oplevering, exploitatie beheer en verkoop. Dit voeren wij uit voor verschillende soorten vastgoed zoals grond, bestaand vastgoed (bijvoorbeeld herbestemming) maar ook nieuw te realiseren vastgoed. Je moet als organisatie weten waar je aan toe bent op gebied van haalbaarheid, kosten, planning, risico’s en opbrengst.   

Bouwmanagement, hoe zien wij dat?

Een bouwmanager houdt overzicht, geeft sturing en houdt het gezamenlijke projectdoel voor ogen. Onze klanten krijgen als meerwaarde betere producten en resultaten, efficiëntere tijdsbesteding en voldoening bij alle betrokkenen. Veelal hanteren wij het sturen op zowel proces als op inhoud volgens de GOTIK-methode (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Bij alle aspecten komen risico’s naar voren, deze worden zoveel mogelijk beheersbaar gemaakt. Deze aspecten worden in elke fase bewaakt. Ze zijn onderwerp van tussentijdse rapportages en worden per fase vastgelegd in een fasedocument.

Management disciplines

De bouwmanager is zowel een sparringpartner als een adviseur voor de opdrachtgever als het gaat over het maken van gewogen keuzes voor het project. Wij helpen dus om altijd mee om de juiste afwegingen te maken op het gebied van:

  • bouworganisatievorm en de daarbij behorende contractkeuze
  • ontwerpbegeleiding, zodat er een optimaal resultaat wordt bereikt
  • onze bouw- en on site begeleiding, zoals directievoering sturen wij op afgesproken resultaten op de bouw, bewaken uitvoering, planning en kosten
  • risicomanagement, is een vast onderdeel van het takenpakket van de bouwmanager en nooit een doel op zich maar een constante factor om onzekerheden in proces en project te beheersen
  • omgevingsmanagement, hiervoor werken we de communicatiestrategie met de opdrachtgever uit Het succes van een project staat of valt met het delen van kennis en de juiste informatie

Wij gaan in gesprek over de behoeften binnen de organisaties en op welke wijze wij kunnen helpen om projecten te realiseren.

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met jou op.