Home Integrale veiligheid Chroom-6

Chroom-6

Weet u dat u tijdens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden met chroom-6 in aanraking kunt komen? Het is belangrijk om te weten dat deze stof zeer kankerverwekkend is. Volgens het Arbobesluit moet u in de uitvoeringsfase voor alle arbeidsomstandigheden als opdrachtgever voldoen aan artikel 2.26 t/m 2.28, ook bij onderhoudswerkzaamheden binnen uw projecten waar chroom-6 verbindingen kunnen vrijkomen.

Wat zegt de wet over chroom-6?

Als werkgever brengen deze werkzaamheden extra verplichtingen met zich mee volgens artikel 4.13 t/m 4.21. Hieronder vallen onder andere:

 • Het opstellen van een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) met betrekking tot de specifieke gevaren.
 • Het verstrekken van duidelijke voorlichting aan betrokkenen.
 • Het nemen van beheersmaatregelen om de blootstelling aan chroom-6 te verminderen of zelfs te voorkomen.
 • Het verwijderen van chroomhoudend afval onder specifieke condities en het op de juiste manier afvoeren ervan.

TriaCon: Dé specialist in chroom-6

Bij TriaCon begrijpen we de complexiteit van chroom-6 vraagstukken. Daarom bieden wij diverse diensten aan om u te ondersteunen:

 • Wij geven advies en denken met u mee in het vinden van passende oplossingen.
 • Wij verzorgen opleidingen en trainingen om kennis te vergroten.
 • Wij helpen u bij het opstellen en implementeren van beleid omtrent chroom-6.
 • Wij kunnen een effectieve beheersstructuur voor u opzetten.
 • Wij voeren kwaliteitsaudits uit om uw processen te optimaliseren.
 • Wij assisteren bij het selecteren van partners voor onderzoeken en saneringen.

Chroom-6 en veilig werken

“Samen werken aan een veilige werkomgeving.”

De kennis over chroom-6 groeit voortdurend en er zijn recentelijk ontwikkelingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving. De grenswaarden voor werkzaamheden zijn bijvoorbeeld recentelijk verlaagd. Om passende maatregelen te kunnen nemen, zijn nauwkeurige metingen van essentieel belang. TriaCon voorziet u graag van advies op dit gebied.

Chroom-6 in gebouwen: Van risico’s signaleren tot preventie

Chroom-6 is een veelvoorkomende stof in verf en coatings, die vaak gebruikt wordt om metaal te beschermen tegen roest. Echter, chroom-6 kan aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengen wanneer het wordt ingeademd of ingenomen. Vooral bij het schuren of bewerken van oude verflagen waar chroom-6 aanwezig is. Niet alleen industriële omgevingen, maar ook woningen en andere vastgoedobjecten kunnen chroom-6 bevatten. Bijvoorbeeld oudere verflagen op kozijnen, deuren, balustrades, bruggen en lantaarnpalen. Het is daarom essentieel om bij onderhoudswerkzaamheden in woningen, gebouwen en vastgoedobjecten alert te zijn op de aanwezigheid van chroom-6 en passende maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen.

Bij TriaCon begrijpen de complexiteit rondom chroom-6 en bieden we voor iedere vraag een passende oplossing. Zo zorgen we samen voor een veilige werkomgeving voor iedereen.

Advies nodig over Chroom-6?

Leo Knikhuis, onze adviseur chroom-6, gaat graag met u in gesprek!
M.06-19015111 of lknikhuis@triacon.nl

Chroom-6: Voor ieder vraagstuk een oplossing op maat

 • Chroom-6 inspectie: Grondige inspecties om de aanwezigheid van chroom-6 in uw gebouw te identificeren en kwantificeren.
 • Risicoanalyse en advies: Gedetailleerde risicoanalyses en gepersonaliseerd advies om veiligheidsmaatregelen te implementeren.
 • Beheersmaatregelen: Implementatie van effectieve beheersmaatregelen om blootstelling aan chroom-6 te minimaliseren.
 • Opleiding en bewustwording: Trainingen aan medewerkers om hen bewust te maken van de gevaren van chroom-6 en hen te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden.