Home Onderzoek en advies Bouwfysisch onderzoek binnenklimaat

Bouwfysisch onderzoek binnenklimaat

Bij bestaande gebouwen maar ook bij nieuwe gebouwen kan er aanleiding zijn om een bouwfysisch onderzoek uit te voeren. Vaak hebben gerelateerde klachten te maken met het binnenklimaat. Verschijnselen zijn vaak vocht, schimmel, ongewenste luchtstroming (koudetrek), koude of warmtestraling, ventilatie, luchtkwaliteit, aanhoudende lekkages, doorslaand of optrekkend vocht.

Om zicht te krijgen op de bouwfysische situatie wordt er gebruik gemaakt van diverse specialistische meetapparatuur zoals thermografische opnamen, vochtmeters, ventilatiedebietmeters, luchtsnelheidsmeters en rookproefapparatuur.
In veel gevallen dient als eerste vastgesteld te worden of het klimaat wordt beïnvloed door een bouwtechnische of installatietechnische oorzaak, door gebruik, omgevingsinvloeden of een combinatie hiervan.