Home Bouw en Vastgoed Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement, het onderdeel van het management, zoals die binnen TriaCon wordt toegepast, streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied maar komt terug in alle delen van ons bedrijf en dus ook binnen de door ons uitgevoerde projecten.

De kwaliteit binnen projecten wordt veelal getoetst op de gemaakte afspraken voorafgaand aan de realisatie en kan worden vastgelegd in procedures (Plan, Do, Check, Act) en gecontroleerd worden door het uitvoeren van inspecties, opnames, metingen, controles met een duidelijke verslaglegging naar partijen met verbeteracties waar nodig.