Home Integrale veiligheid Brandveiligheid

Brandveiligheid

Analyse brandveiligheid

In de afgelopen decennia hebben zich helaas diverse situaties voorgedaan waaruit bleek dat er op het gebied van brandveiligheid vaak een verschil is tussen de theoretische tekening van een pand en de daadwerkelijke praktijksituatie. Hieruit kunnen we concluderen dat woningen vaak niet zo brandveilig zijn als wordt aangenomen. Zo ontbreken regelmatig brandwerende muren of voldoen brandscheidingen niet aan de eisen. TriaCon maakt voor vastgoedbezitters een risicoanalyse, waarmee eventuele gevaarlijke situaties in kaart worden gebracht. Vervolgens adviseren we u hoe u deze mankementen kunt verhelpen, zodat u voldoet aan uw zorgplicht ten opzichte van uw huurders en gebruikers.

Brandveiligheidsinspectie en rapportage

Wilt u zeker weten dat de panden in uw vastgoedportefeuille brandveilig zijn? Laat TriaCon dan een brandveiligheidsinspectie voor u uitvoeren, waarbij we eventuele onveilige situaties haarfijn in kaart brengen. Aan de hand van een QuickScan bepalen we of uw panden risicovol, minder risicovol of veilig zijn in geval van brand. Vervolgens maken we bij de risicovolle panden meer uitgebreide brandveiligheidsrapportages, waarbij we plafonds open maken, schachten inspecteren en de situatie van de hele woning in kaart brengen. Op deze manier krijgt u inzicht in de stappen die u moet zetten om de brandveiligheid van de woningen op het juiste niveau te krijgen. Daarnaast geven we u advies over de manier waarop u eventuele risico’s het beste kunt aanpakken, we stellen uitvragen op, begeleiden de uitvoerende partijen en we controleren hun werkzaamheden.

Toetsing en advisering bouwregelgeving

Wat zegt de wet precies op het gebied van brandveiligheid? Voldoet uw vastgoed aan deze regelgeving? En hoe voorkomt u dat uw vastgoed in de toekomst niet aan de regelgeving voldoet? TriaCon toetst of uw panden voldoen aan de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Bovendien kunnen wij u gericht adviseren, zodat u in de toekomst geen aanpassingen meer hoeft te doen.

Veiligheidsplan en veiligheidsbeleid

Bij de uitvoering van de brandveiligheidswerkzaamheden kan TriaCon u een groot deel van de werkzaamheden uit handen nemen. Wij verzorgen de uitvraag, selecteren partijen, we vragen offertes op die we beoordelen en we stellen een planning op voor de uitvoering. Daarnaast verzorgt TriaCon de communicatie met de huurders, zoals brochures, informatiebrieven, bijeenkomsten of één op één gesprekken zodat een realistisch verwachtingspatroon ontstaat over de duur van de werkzaamheden en de mate van ongemak.

Uitvoeringsbegeleiding brandveiligheidsmaatregelen

Blijkt uit onze brandveiligheidsinspectie of uit een controle van de brandweer dat uw pand niet voldoet aan de brandveiligheidseisen, dan kan TriaCon de uitvoering van de herstelwerkzaamheden begeleiden, waarbij we de uitvoerende partij aansturen en de werkzaamheden controleren op kwaliteit.