Home Onderzoek en advies Bouwkundig onderzoek

Bouwkundig onderzoek

Het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek heeft als doel om een bouwwerk/ bouwdeel nader te beoordelen op ontwerp, uitvoering, functionaliteit, kwaliteit, staat van onderhoud en gebreken. Specifiek kan er gekeken worden naar vigerende wet- en regelgeving. Het vroegtijdig opsporen en herstellen van bouwkundige schades en gebreken kan een rol spelen bij direct herstel, planmatig onderhoud en toekomstige kosten.

Afhankelijk van de oorzaak en omvang van de schade, alsmede de functie van het bouwdeel of materiaal, kan een archiefonderzoek in combinatie met nader onderzoek op locatie en/of het laboratorium noodzakelijk zijn.