Home Integrale veiligheid Asbest

Asbest

Asbestsanering

Asbest is voor veel vastgoedeigenaren vanuit beheer of verbeteringen een complex geheel. In een groot deel van alle bestaande bouw is asbest verwerkt en vroeg of laat krijgt men er mee te maken, bijvoorbeeld bij onderhoud, renovaties, mutaties, verbouwingen en verduurzaming. Op het moment dat een asbestsanering in beeld komt is de veiligheid en het potentieel gevaar van gebruikers, huurders en onderhoudspartijen in het geding. Daarom is het belangrijk om precies te weten of en waar in gebouwen asbest aanwezig is. Hoe deze procedures werken en wat de kosten zijn kunnen wij u vertellen. TriaCon begeleidt u professioneel en vakkundig tijdens voorbereiding en saneringsprojecten.

Asbestinventarisatie

Weet u niet precies waar asbest is verwerkt in uw panden? Laat TriaCon dan een gedetailleerde asbestinventarisatie voor u opstellen met behulp van een gecertificeerde partner. Wij beoordelen het inventarisatierapport en verzamelen alle data, zodat u per gebouw precies weet of, en zo ja waar het asbest zich bevindt en op welke termijn u het asbest kunt of moet verwijderen. Bijvoorbeeld tijdens een mutatie of voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk.

Opstellen asbestbeleid

Is de asbestinventarisatie compleet? Dan is het verstandig om samen met TriaCon een asbestbeleid op te stellen voor uw organisatie. In dit asbestbeleid beschrijven we niet alleen waar het asbest zit, maar ook op welk moment het asbest verwijderd kan of moet worden. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden, zodat uw huurders zo min mogelijk overlast ervaren en hun gezondheid geen gevaar loopt. We leggen vast hoe uw organisatie om moet gaan met acute gevallen, hoe kennis over asbest door middel van opleidingen en trainingen binnen uw organisatie kan worden ingebed en hoe u uw portefeuille actueel houdt als het gaat om asbestsanering. Met andere woorden, hoe legt u vast op welk moment waar asbest is verwijderd? Op deze manier voorkomt u dat onderzoeken of werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd.

Bijhouden Landelijk Asbest VolgSysteem

Het Landelijk AsbestVolgsysteem (LAVS) is een verplichte web-applicatie waarmee u het proces van asbestinventarisatie tot en met daadwerkelijke asbestverwijdering stap voor stap kunt registeren. Dankzij het LAVS is de informatie omtrent uw asbestproject toegankelijk voor alle betrokken partijen in het asbestverwijderingsproces. TriaCon kan het LAVS tot in detail voor u bijhouden, zodat u er geen omkijken naar heeft maar wel exact de asbeststatus per object of complex inzichtelijk heeft.

Asbest saneringsstrategie

Dankzij de asbestinventarisatie weet u waar in uw panden asbest zit, maar wat is nu het beste moment om het asbest te verwijderen? Op basis van onze kennis en ervaring helpen wij u om uw saneringsstrategie te bepalen. Hoe lang is de exploitatieperiode, wordt het betreffende pand nog gebruikt, hoe groot is het gevaar dat het aanwezige asbest kan veroorzaken, zijn er gezondheidsrisico’s en wanneer vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats? Samen bekijken wij wanneer de meest efficiënte asbestsaneringsmomenten zich voordoen en hoe deze risico’s in kaart worden gebracht om onnodige kosten te vermijden.

Asbestsaneringsbegeleiding

Heeft u te maken met een acuut gevaar zoals besmetting, dringende sanering, of kan er asbest worden verwijderd in verband met een renovatie, mutatie of verbouwing. Wij verzorgen de uitvraag voor de saneringswerkzaamheden, voeren de coördinatie op het werk en toetsen de werkzaamheden op uitvoeringskwaliteit en borging van de procedures.

Kostenraming asbestsaneringen

Wilt u weten wat de asbestsanering in een gebouw nu of in de toekomst gaat kosten en of de juiste aanpak wordt gehanteerd? Laat TriaCon dan een raming van de saneringskosten maken of de aanbieding van de marktpartijen beoordelen. Wij beoordelen het plan van aanpak, wet- en regelgeving en toetsen de marktprijzen op marktconformiteit.

Inkoopbegeleiding

Als u het aanwezige asbest uit uw vastgoed wilt laten verwijderen, moet u een beroep doen op de diensten van drie ketenpartijen. De eerste partij voert de asbestinventarisatie uit, de tweede verzorgt de asbestsanering en de derde partij voert de laboratoriumcontrole uit. TriaCon kan de inkoop van deze uitvoerende partijen voor u begeleiden, zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Contractvorming bij asbestsanering

Heeft u een vastgoedportefeuille waardoor asbestsaneringen regelmatig aan de orde van de dag zijn? Laat TriaCon de contracten opstellen met de ketenpartners die de asbestsanering uitvoeren. In zo’n contract wordt omschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd, voor welke prijs en onder welke voorwaarden. Daarnaast maken we standaard afspraken over de manier waarop een ketenpartner communiceert met huurders en gebruikers en hoe het Landelijk AsbestVolgSysteem bijgehouden dient te worden. Op basis van deze contracten worden werkzaamheden gestandaardiseerd, wat zorgt voor gemak, snelheid en duidelijkheid.

Kwaliteitsaudits

Vanzelfsprekend wilt u zeker weten dat alle partijen zich aan het overeengekomen contract houden. Daarom voert TriaCon kwaliteitsaudits uit tijdens het hele traject rondom de asbestsanering, van asbestinventarisatie tot eindcontrole en van oplevering tot facturatie. Daarnaast bekijken we of u als opdrachtgever de opdracht op de juiste manier hebt weggezet, zodat eventuele interne of externe miscommunicatie in de toekomst kan worden voorkomen.

Zie ook:

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met u op.