Home Energie en Duurzaamheid BENG-norm

BENG-norm

Tot 2020 werd de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt in de energie-prestatie-coëffiënt (EPC), maar vanaf 2021 treedt de Bijna-EnergieNeutraal-Gebouw (BENG)-norm in werking. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). TriaCon vertelt u precies hoe u aan de criteria rondom de BENG-norm kunt voldoen en welke subsidieregeling of investeringsaftrek van toepassing is.

BENG eisen

De Bijna-EnergieNeutraal-Gebouw (BENG)-norm is in Nederland in werking getreden in 2021 en heeft als doel de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Hieronder volgt een uitleg over de BENG-eisen.

De BENG-eisen bestaan uit drie indicatoren: de maximale energiebehoefte, het maximale primaire fossiele energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie. Deze drie indicatoren vervangen de voormalige EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)-norm en zijn aangescherpt ten opzichte van de voorgaande norm.

  1. Maximale energiebehoefte (kWh/m2.jaar). De maximale energiebehoefte is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen, en voor het gebruik van warm water. Voor woningen is de maximale energiebehoefte gesteld op 70 kWh/m2.jaar. Voor utiliteitsgebouwen geldt een aparte eis die afhangt van het type gebouw en de functie ervan. Hoe lager de energiebehoefte, hoe energiezuiniger het gebouw is.
  2. Maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2.jaar). Het maximale primaire fossiele energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die nodig is om het gebouw te verwarmen, te koelen, warm water te produceren en voor verlichting en ventilatie. Hierbij gaat het om de energie die nodig is om de energie te produceren, transporteren en distribueren. Voor woningen geldt een maximale norm van 25 kWh/m2.jaar. Voor utiliteitsgebouwen geldt een aparte eis die afhangt van het type gebouw en de functie ervan. Hoe lager het primaire fossiele energiegebruik, hoe duurzamer het gebouw is.
  3. Minimaal aandeel hernieuwbare energie (%). Het minimale aandeel hernieuwbare energie is de hoeveelheid energie die wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals zonnepanelen, windmolens en warmtepompen. Het aandeel hernieuwbare energie moet minimaal 50% bedragen voor woningen en 40% voor utiliteitsgebouwen. Hoe hoger het aandeel hernieuwbare energie, hoe duurzamer het gebouw is.

Bij de BENG-eisen wordt ook gekeken naar de compactheid van het gebouw, de oriëntatie van het gebouw en de gebruikte materialen. Deze aspecten hebben invloed op de energieprestatie van het gebouw en moeten daarom ook in acht worden genomen.

Kort samengevat zijn de BENG-eisen gericht op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in gebouwen. Zo dragen de BENG-eisen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het realiseren van een duurzamere gebouwde omgeving.

BENG: energiezuiniger en duurzamer

Met de invoering van BENG wil de overheid stimuleren dat gebouwen energiezuiniger en duurzamer worden ontworpen en gebouwd. Minder energie verbruik en meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

Naast de BENG-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen voor bestaande gebouwen. Zo moeten bestaande gebouwen vanaf 2023 bij verkoop of verhuur over een geldig energielabel beschikken en gelden er eisen voor de minimale energie-index.

De BENG-eisen zijn niet alleen van invloed zijn op de energieprestatie van gebouwen, maar ook op de kosten en het comfort. Gebouwen die voldoen aan de BENG-eisen zijn doorgaans energiezuiniger en hebben daardoor lagere energiekosten. Bovendien kan het gebruik van duurzame energiebronnen bijdragen aan een gezonder binnenklimaat.

Vragen over de BENG-norm en eisen?

TriaCon is hierbij uw betrouwbare partner. Wij kunnen u precies vertellen hoe u aan de criteria rondom de normen en eisen kunt voldoen, en welke subsidieregeling of investeringsaftrek voor u van toepassing is.

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met u op.