Home Bouw en Vastgoed Risicobeheersing

Risicobeheersing

Met een risicoanalyse maken wij duidelijk hoe het verschil tussen ‘verwachting’ en ‘werkelijkheid’ tijdens het plan- en realisatieproces zo klein mogelijk kan blijven.

Een risicoanalyse brengt de risico’s in beeld.

Projecten zijn veelal complexe processen, waarin allerlei onvoorziene wendingen denkbaar zijn. Een deel van de risicobeheersing bestaat uit verwachtingsmanagement en communicatieverschillen. Zo kunnen er verschillen ontstaan tussen de ‘verwachting nu’, zoals die prognostisch vastligt in de planproducten, en de ‘werkelijkheid na realisatie’ met simulatietechnieken.
Het is belangrijk is om op cruciale momenten de stand van het project te “herijken” en te evalueren in iedere projectfase. Dit noemen we Riskmapping.

Een aanzienlijk deel van de risico’s kunnen we bedwingen. Toch zullen een aantal risico’s blijven bestaan.

Risicomanagement maakt onderdeel uit van allerlei andere managementgebieden. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring op allerlei andere gebieden kunnen wij vaak de risico’s aanzienlijk beperken.