A+ A A-

Conditiemetingen NEN 2767

Door middel van een zogenoemde zespuntenschaal wordt per bouwdeel de conditiescore weergegeven. Deze punten geven de degradatie, de ernst, omvang en intensiteit van voorkomende gebreken gecombineerd weer.

Conditie 1: uitstekend
Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit

Conditie 2: goed
Een bouwdeel of installatiedeel vertoont beginnende veroudering

Conditie 3: redelijk
Het verouderingsproces is duidelijk waarneembaar over de gehele linie duidelijk

Conditie 4: matig
Het verouderingsproces is duidelijk waarneembaar bij het element of het gebouw

Conditie 5: slecht
Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden.

Conditie 6: zeer slecht
De situatie is ronduit slecht en niet meer te classificeren onder conditie 5.

De doelstellingen van conditiemeting zijn:

  • Het beheersen van de onderhoudskosten;
  • Het optimaliseren van de kosten/kwaliteitsverhouding;
  • Prioriteit stellen onderhoudsmaatregelen;
  • Afstemmen onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand;
  • Monitoren van de bouwtechnische kwaliteit;
  • Onderbouwen van de meerjarenonderhoudsverwachting.

Na de inspectie kunnen de gegevens worden omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning of meerjarenonderhoudsbegroting. Dit geeft de mogelijkheid voor gebouwenbeheerders en vastgoedbezitters om gericht te sturen op het onderhoudsbudget en de kosten en reserveringen inzichtelijk te houden.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330