A+ A A-

Het nieuwe bouwen

Groene’ ambities, verantwoorde investeringen en een gedegen financiële planning gaan heel goed samen. TriaCon durft haar opdrachtgevers daarom uit te dagen om de kansen van duurzaamheid en energiebewust bouwen te pakken. Zowel bouwtechnisch als qua projectmanagement ondersteunen we onze klanten hierbij. TriaCon kan nu al vertrouwen op ruime ervaring in ‘het nieuwe bouwen’. Een aantal TriaCon-projecten, bijvoorbeeld de opschaling van energieprestaties van bestaand woningbezit, is zelfs genomineerd voor diverse prijzen.

Innovatie
Voor de adviseurs van TriaCon is duurzaam bouwen een vanzelfsprekendheid, niet enkel bij nieuwbouw maar ook als het gaat om bestaande bouw, grote bouwoppervlakten of kwetsbare monumenten. Ze zijn daarom goed op de hoogte van de jongste innovatieve technologie. Ook op het gebied van duurzaam inkopen en verduurzaming in de bouwketen gebruiken ze state of the art kennis. Deze kennis ontwikkelt TriaCon door de unieke samenwerking met bouwpartners, die bijzonder goed zijn toegerust om maximaal energierendement voor u te genereren. Daarnaast neemt TriaCon actief deel aan netwerken van bouworganisaties die het nieuwe bouwen op een hogerplan tillen.

Waar een wil is….
Kennis en technologie bepalen voor een groot deel het succes van duurzame bouwprojecten. Toch bieden ze niet altijd een haalbaar antwoord op vraagstukken van duurzaamheid. Drive, nuchterheid en pragmatisme zijn dan de beslissende succesfactoren. Bij TriaCon zijn we ons hiervan terdege bewust. Vaak kan immers met een slimme mix van innovatieve technologie, duurzaam materiaalgebruik en traditionele bouwwijzen toch aan een zo hoog mogelijke norm worden voldaan. Indien nodig ontwikkelt TriaCon zelfs nieuwe methoden die passen binnen de gevraagde eisen van duurzaamheid en haalbaarheid. Kortom, het motto ‘waar een wil is, is een weg‘, is wat ons betreft ook van toepassing bij duurzaam bouwen.

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330