A+ A A-

Programma van Eisen

Het ‘Programma van Eisen’ - ofwel PvE - vormt de basis van elk nieuw ontwerp. Het omschrijft waar het ontwerp aan moet voldoen. Dit kan betrekking hebben op o.a. nieuwbouw, bestaande bouw, stedelijke ontwikkeling, (basis- of brede) scholen, ziekenhuizen of zorgcomplexen.

TriaCon stelt Programma's van Eisen op voor:

  • Bouwen in het algemeen;
  • Bouwrijp maken van gronden;
  • Nieuwbouwprojecten;
  • Sloop en herontwikkelingstrajecten;
  • Binnenstedelijke vernieuwing;
  • Scholen en multifunctionele accommodaties (MFA).

Maar ook voor:

  • Brandveiligheid;
  • Legionellapreventie.

Als eerste dient het PvE duidelijk te worden gedefinieerd. Het gaat hierbij om alle voorwaarden en eisen die aan een gebouw worden gesteld op ruimtelijk-, functioneel-, technisch- en esthetisch gebied. Het beschikbare budget en de beschikbare tijd spelen een grote rol.

Lees meer over het Programma van Eisen

Contact

TriaCon BV

Postadres:
Postbus 40064
8004 DB Zwolle

Bezoekadres Zwolle:
Dr. Spanjaardweg 8
8025 BT Zwolle

Bezoekadres Rosmalen:
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen

Tel: 038-3338070 - 033-2461330